Danh sách thí sinh dự thi - Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II - Ban Thanh niên Công an nhân dân

Tổng số: 19 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐỖ ĐỨC ANH K7 C11k53s
2 ĐỖ THÀNH THÁI Trinh sát an ninh C2K53S
3 DSDF gf è
4 FG sf gg
5 HỒ ÁNH TUẤN Quản lý hành chính B2C3AK59S
6 LÂM HOÀNG HUY Ngoại tuyến C16K54S
7 LÊ TRẦN NAM Trinh sát đặc biệt C16
8 NGÔ THÀNH ĐẠT Qlhc B1c3a-k59s
9 NGUYỄN ĐÔNG DƯƠNG a c14k54s
10 NGUYỄN DUY KHƯƠNG Cao đẳng An ninh nhân dân I C13K53S
11 NGUYỄN HẢI ĐĂNG TSAN C14k54
12 NGUYỄN THỊ LÊ NA trinh sát an ninh C12K54S
13 PHẠM XUÂN TIẾN Quản lí hành chính B4c3a k59s
14 PHÚC VĂN CHUẨN Ma tuý B4C4-k58S
15 RY sf h
16 TRẦN HOÀNG THOẠI An ninh An ninh
17 TRẦN MINH NHI Ngoại tuyến C16k54S
18 TUAN NGUYEN An toàn thông tin B2D11
19 VÕ THỊ THU HÀ Khoa Sư phạm Sư phạm Văn