Danh sách thí sinh dự thi - Học viện An ninh Nhân dân - Ban Thanh niên Công an nhân dân

Tổng số: 1499 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 HÀ TRỌNG PHƯƠNG An ninh thông tin B9D53
2 THƯƠNG NHÂN C1 C1
3 ẤGF adaF AdV
4 AN ĐỖ HOÀNG HIỆP Khoa Điều Tra B8D54
5 BẠCH DIỆP MINH QUÂN Khoa an ninh xã hội B10D52
6 BẠCH DIỆP MINH QUÂN An Ninh Xã Hội B10D52
7 BÀN PHÚC ĐẠT Trinh sát B2-D54
8 BÀO THỊ BÍCH DIỆP Trinh sát B2-D54
9 BẾ ĐỨC ANH QLNC Bế Đức Anh
10 BẾ DUY NHẬT BVNB B7D51
11 BẾ KHÁNH HUYỀN Khoa Phản gián B1D52
12 BẾ MẠNH THẮNG Quản lý xuất nhập cảnh B6D54
13 BẾ QUANG TRƯỜNG Trinh sát An ninh Chất lượng cao B11D53
14 BẾ THẢO VY Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
15 BÙI ANH ĐỨC K2A B9D52
16 BÙI ANH TUẤN Nghiệp vụ 7 B10D54
17 BÙI CÔNG HƯNG An ninh thông tin B15D52
18 BÙI ĐÌNH CHIẾN An ninh điều tra B4D53
19 BÙI ĐÌNH DŨNG Chuyên khoa 2 B9D52
20 BÙI ĐÌNH HƯỚNG An ninh điều tra B4
21 BÙI ĐỨC ANH Nội bộ B8
22 BÙI ĐỨC HOÀNG Điều tra B4d53
23 BÙI ĐỨC HƯNG Khoa an ninh điều tra B4D53
24 BÙI ĐỨC THẮNG D54 B8
25 BÙI DŨNG SỸ Điều tra hình sự B3LC4
26 BÙI HOÀNG HIỆP Trinh sát An ninh B2D53
27 BÙI HOÀNG HIỆP Trinh sát An ninh B2D53
28 BÙI HỮU ĐẠT An ninh B2D53
29 BÙI HỮU ĐỨC Khoa An ninh điều tra B4D53
30 BÙI KHƯƠNG DUY PG B2D52
31 BÙI KHƯƠNG DUY PG B2D52
32 BÙI LÊ DUY Khoa An Ninh Điều Tra B7D54
33 BÙI MẠNH HÙNG Phản gián B2D53
34 BÙI MINH NGUYÊN Quản lí xuất nhập cảnh B6D54
35 BÙI MINH TÂN Trinh Sát C2k54s
36 BÙI NGỌC LINH ANXH B8
37 BÙI NGỌC SƠN PG B1D53
38 BÙI QUANG HUY An Ninh Thông Tin B9D53
39 BÙI QUANG HUY PG B2D52
40 BÙI QUANG KHỞI nghiệp vụ an ninh lớp c
41 BÙI QUANG KHỞI nghiệp vụ an ninh lớp c
42 BÙI QUANG VĂN An ninh Xã hội B12D52
43 BÙI QUỐC TRUNG CK2 B10-D52
44 BÙI QUỲNH HƯƠNG Trinh sát An ninh B4D54
45 BÙI TẤN PHÁT Nội bộ B8d52
46 BÙI TẤN PHÁT Nội bộ B8d52
47 BÙI THANH HÀ An ninh điều tra B6D52
48 BÙI THÀNH LỢI Trinh Sát Phản gián B1D53
49 BÙI THANH XUÂN An ninh điều tra B5D52
50 BÙI TIẾN DŨNG An toàn thông tin B9D54
51 BÙI TRIỆU ANH QUÂN Khoa An ninh nội bộ B7D52
52 BÙI VĂN ĐÔNG PG B2D52
53 BÙI VĂN DUY Điều tra B5
54 BÙI VĂN MẠNH Ts an C6-k54s
55 BÙI VĂN THẮNG An ninh B2D53
56 BÙI VĂN THÀNH LONG NB B7d51
57 BÙI VIẾT MẠNH ANĐT B5D52
58 CAO ĐỨC AN ANĐT B6D52
59 CAO HOÀNG THƯỢNG Trinh sát phản gián B1 D52
60 CAO HỮU HÀ DUY An ninh điều tra B7D54
61 CAO LONG VŨ An ninh Xã hội B12D52
62 CAO LONG VŨ An ninh xã hội B12
63 CAO LONG VŨ An Ninh Xã Hội B12
64 CAO NHẬT MINH An ninh điều tra B8
65 CAO QUANG TUẤN Trinh sát an ninh B3 D54
66 CAO THÁI SƠN An Toàn Thông Tin B9D54
67 CAO THỊ HOÀNG OANH Trinh sát an ninh B2LC4
68 CAO TIẾN MINH Trinh sát An ninh CLC B1D54
69 CAO TRUNG HIẾU Trinh sát B2D54
70 CAO VĂN BẢN An ninh xã hội B12D52
71 CAO VĂN TÙNG Chuyên khoa 4 B1LT14K02
72 CHẢO LÁO SỬ K4 B2LT13
73 CHÂU HOÀNG KHANG An ninh thông tin B10D53
74 CHAU REACH A CHA VONG An ninh mạng B10D53
75 CHÂU TẤN PHÁP An ninh thông tin B15D52
76 CHẾ ĐÌNH HOÀNG QUÂN Trinh sát Phản gián B1D52
77 CHU HUY BẢO Trinh sát B2D54
78 CHU MAI LINH Điều Tra B5D52
79 CHU MẠNH HIỆP Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
80 CHU MẠNH HIỆP Trinh sát bảo vệ nội bộ B8D52
81 CHU MINH SỬ An ninh thông tin B15D52
82 CHU NGUYỄN HIẾU Điều tra B3D53
83 CHU QUỲNH ANH PG B2D52
84 CHU THÁI Trinh sát B1D53
85 CHU THẾ KHƯƠNG Trinh sát an ninh C
86 CHU THỊ HỒNG ANH An toàn thông tin B9D53
87 CHU TRUNG HIẾU Nghiệp vụ an ninh D53C
88 CHU TUẤN HẢI Khoa An ninh Điều tra B4D53
89 CHU VĂN BÌNH PG B2
90 CHU VĂN HẬU An Ninh Xã Hội B10D52
91 CHU VĨNH LONG Trinh sát B3
92 CỔ HOÀNG TẤN An ninh B2D53
93 CÙ NGỌC THÁI ANXH B12D52
94 ĐÀM HOÀI PHƯƠNG QL B6D54
95 ĐÀM HOÀNG CHUẨN Trinh sát an ninh B4D54
96 ĐÀM NAM KHÁNH Trinh sát An ninh Chất lượng cao B15D51
97 ĐÀM NGỌC SAN An ninh mạng B10-D53
98 ĐÀM NGỌC THUẬN An Ninh Xã Hội B12D52
99 ĐÀM PHẠM MINH ĐĂNG An ninh Điều tra B7D54
100 ĐÀM THẾ ANH Trinh sát chất lượng cao B11D53
101 DAM THE VU Trinh sát phản gián B2
102 ĐÀM VIẾT TRỤ Chuyên khoa 4 B1lt14k02
103 ĐẶNG ĐỨC NHẬT Phản gián B1
104 ĐẶNG HÀ TRANG K4 B1LC4
105 ĐẶNG HỒNG QUÂN Trinh Sát B3D54
106 ĐẶNG NGÔ VƯƠNG Phản gián B1D53
107 ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HIẾU An ninh thông tin B15D52
108 ĐẶNG QUÂN K2 B3D54
109 ĐẶNG QUANG HƯNG Trinh sát an ninh B16D52
110 ĐẶNG QUANG PHÚC Trinh sát B2-D54
111 ĐẶNG QUANG VINH Khoa ATTT B10.D54
112 ĐẶNG QUỐC VIỆT Khoa trinh sát phản gián B1D52
113 ĐẶNG THÁI HÀ PG B2D52
114 ĐẶNG THÁI HƯNG Khoa An ninh điều tra B4D53
115 ĐẶNG THÀNH CÔNG An ninh B9D52
116 ĐẶNG THÀNH ĐỒNG An ninh chính trị nội bộ B9D52
117 ĐẶNG THẾ VŨ Nội bộ B2lt13
118 ĐẶNG THỊ HỒNG HUYÊN Trinh sát B7D53
119 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN Trinh sát an ninh B2LC4
120 ĐẶNG TRÍ ĐỨC Trinh sát B2D54
121 ĐẶNG TRUNG KIÊN An Ninh Điều Tra B3
122 ĐẶNG TUYẾT NHUNG Điều Tra B4
123 ĐẶNG VĂN HÙNG 4 2
124 ĐẶNG VIỆT CƯỜNG Trinh sát Chất lượng cao B1
125 ĐẶNG XUÂN KHU Điều Tra B3 D53
126 ĐẶNG XUÂN VŨ Trinh sát an ninh B1LC4
127 ĐÀO ĐỨC TOÀN An ninh điều tra B7
128 DAO HUU HUNG Trinh sát an ninh B1LC4
129 ĐÀO HUY HOÀNG PHÚC NV7 B10-D54
130 ĐÀO LÊ QUANG HUY Khoa an ninh chính trị nội bộ B9D52
131 ĐÀO MẠNH HIẾU Trinh sát B1D54
132 ĐÀO MẠNH HIẾU trinh sát an ninh B1-D54
133 ĐÀO NGUYÊN HẢI DƯƠNG An ninh Chính trị nội bộ B7D52
134 ĐÀO PHI HÙNG An Ninh điều tra B3D53
135 ĐÀO QUỐC KHÁNH Khoa ANXH B7D53
136 ĐÀO THANH TÙNG Trinh sát an ninh phản gián B2d53
137 ĐÀO THU HUYỀN An ninh Điều tra B7D54
138 ĐÀO TRỌNG LỚN D52 B7
139 ĐÀO TUẤN LINH Điều tra B7d54
140 ĐÀO VĂN HUY An ninh Xã hội B12D52
141 ĐÀO VĂN LONG ANXH B12D52
142 ĐAO VĂN TUYÊN Trinh sát B5D54
143 ĐAO VĂN TUYÊN Trinh sát B5D54
144 ĐÀO VŨ LONG Phản gián B1D53
145 ĐẠT ĐẠT Điều Tra B5D52
146 DIỆP NGỌC ANH Trinh sát an ninh B3D54
147 ĐIÊU CHÍNH CHIẾN An ninh điều tra B6D52
148 ĐINH ANH TÚ Khoa an ninh điều tra B4D53
149 ĐINH BÁ CƯỜNG Phản gián B1D53
150 ĐINH CHÍNH HIỆU An toàn thông tin B9d54
151 ĐINH CÔNG TRƯỜNG PG B2D52
152 ĐINH ĐĂNG TÚ Điều tra B7d54
153 ĐINH ĐỨC HUY Khoa phản gián B1LT14-k02
154 ĐINH GIA KHÁNH ANĐT B5D52
155 ĐINH HẢI ĐƯỜNG Trinh sát phản gián B1 LT14 K02
156 ĐINH HOÀNG ANH Trinh sát Phản gián B1D53
157 ĐINH MINH ĐỨC Trinh sát an ninh B5
158 ĐINH NGỌC CHÂU D52 B16
159 ĐINH QUỐC HUY Trinh sát B3D54
160 ĐINH QUỲNH NGA Trinh sát bảo vệ An ninh xã hội B7D53
161 ĐINH THÀNH LAM Trinh sát an ninh B4D54
162 ĐINH THU THUỲ Trinh sát an ninh B1LC4
163 ĐINH TRƯỜNG ĐÔNG Trinh sát B7D51
164 ĐINH TUẤN BẢO Trình sát An ninh CLC B1D54
165 ĐINH TUẤN KIỆT An ninh thôn tin B14D52
166 ĐINH VĂN CƯỜNG ANĐT B6D52
167 ĐINH VĂN CƯỜNG An ninh Điều tra B5-D52
168 ĐINH VĂN ĐẠT Trinh sát B5
169 ĐINH VĂN HẢO Trinh sát phản gián B1- lt14- k02
170 ĐINH VĂN QUÂN Xã hội B2lt14
171 ĐINH VĂN QUYẾT Nội bộ B9D52
172 ĐINH XUÂN QUỐC QL B6D54
173 ĐỖ ĐÌNH DŨNG Phản gián B1LT14
174 ĐỖ ĐÌNH DƯƠNG An toàn thông tin B9D54
175 ĐỖ ĐỨC KHANG Khoa an ninh xã hội B7D53
176 ĐỖ ĐỨC MẠNH Nghiệp vụ an ninh D53C
177 ĐỖ DUY ANH An toàn thông tin B9D54
178 ĐỖ HẢI NAM An Ninh B2D53
179 ĐỖ HỒNG QUÂN Trinh sát B1D53
180 ĐỖ HUY THỊNH An ninh điều tra B4D52
181 ĐỖ KHẢI An ninh điều tra 1
182 ĐỖ LÊ TRUNG pg B2D52
183 ĐỖ MAI ANH NV7 B10D54
184 ĐỖ MAI ANH NV7 B10D54
185 ĐỖ MAI HIẾU PG B2D52
186 ĐỖ MẠNH HÙNG LC4 B1
187 ĐỖ MẠNH HÙNG Chuyên khoa 4 B1lt14k02
188 ĐỖ MINH TOÀN Phản gián B1D53
189 ĐỖ NĂNG KIÊN NV7 B14D52
190 ĐỖ NGỌC HUYỀN An ninh xã hội B8D53
191 ĐỖ NGUYÊN THANH PHÚC An toàn thông tin B9D54
192 ĐỖ NGUYỄN TRUNG HIẾU Khoa An ninh thông tin B14D52
193 ĐỖ THÀNH DUY Trinh sát an ninh B1LC4
194 ĐỖ THỊ MÃI Trinh sát An ninh B16D52
195 ĐỖ THỊ MINH THUÝ An ninh xã hội B12
196 ĐỖ THỊ MINH THUÝ An ninh xã hội B12
197 DO THI PHUONG DUNG Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội B3LT13
198 ĐỖ TIẾN ĐẠI Nội bộ B9D52
199 ĐỖ TIẾN DŨNG ANTT B14D52
200 ĐỖ TIẾN DUY ANH An ninh điều tra B8-D54
201 ĐỖ TRUNG KHÁNH Trinh sát An ninh B11D53
202 ĐỖ TRUNG KIÊN ATTT B9D54
203 ĐỖ TRUNG QUÂN An ninh điều tra B3D53
204 ĐỖ VĂN LINH Trinh sát An ninh B4D54
205 ĐỖ VĂN QUYẾN NV7 B10D54
206 ĐỖ VĂN THÀNH ANNB B8d52
207 ĐỖ VĂN TUYẾN Phản gián B1lt14
208 ĐỖ VĂN TUYẾN Chuyên khoa 4 B1lt14
209 ĐỖ XUÂN ĐỨC Trinh sát an ninh B3
210 ĐỖ XUÂN QUYẾT An ninh thông tin B15D52
211 ĐỖ XUÂN QUYẾT An ninh thông tin B15D52
212 ĐOÀN HÀ SƠN Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
213 ĐOÀN MINH PHƯƠNG An ninh 10
214 DOÃN NGỌC HUY Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
215 ĐOÀN NGỌC PHƯỢNG Trinh Sát B4-D54
216 ĐOÀN QUỐC KHÁNH An ninh nội bộ B7D51
217 ĐOÀN THẾ QUÂN An ninh xã hội B8D53
218 ĐOÀN TRỌNG THUẬN An ninh xã hội B8-D53
219 ĐOÀN TRUNG HIẾU Trinh sát an ninh B4D54
220 DOÃN TRƯỜNG PHÁT Nội bộ B9d52
221 ĐOÀN VĂN PHÚC Bảo vệ an ninh nội bộ B7D51
222 DOANH THÀNH NAM LONG Trinh Sát B2
223 ĐỒNG KHÁNH HUYỀN An ninh điều tra B8-D54
224 DƯƠNG ANH CHUNG Khao cảnh sát hình sự H
225 DƯƠNG BẢO LÂM Trinh sát D30
226 DƯƠNG CAO CƯỜNG Trinh sát B2-D54
227 DƯƠNG HIỂN KHOA K4 B1LC4
228 DƯƠNG HOÀNG NAM Khoa an toàn thông tin B15D52
229 DƯƠNG HÙNG Điều tra B4D52
230 DƯƠNG LƯƠNG NGUYÊN Khoa An ninh điều tra B4D53
231 DƯƠNG NGỌC HIẾU An Ninh Điều Tra B7D54
232 DƯƠNG NGỌC HOÀNG DŨNG An ninh điều tra B6D52
233 DƯƠNG NGỌC TRƯỜNG SƠN Trinh sát an ninh B4D54
234 DƯƠNG NGUYỄN ÁNH HÀO An ninh điều tra B4D53
235 DƯƠNG NHƯ KỶ NIỆM Phản gián B1lt14
236 DƯƠNG PHÚC HÙNG Điều tra B4D52
237 DƯƠNG QUANG ƯỚC QLXNC B6D54
238 DƯƠNG QUỐC KHÁNH Qlxnc B6d54
239 DƯƠNG SƠN LỰC Nghiệp vụ trinh sát Lớp C
240 DƯƠNG THẾ DUY QLXNC B6D54
241 DƯƠNG TRƯỜNG GIANG Trinh sát an ninh B16D52
242 DƯƠNG VĂN CHIẾN Ck4 B1LT14k02
243 DƯƠNG VĂN KHÔI An ninh nội bộ B7D52
244 DƯƠNG VĂN KÝ Phản gián B1D52
245 DƯƠNG VĂN MINH Phản gián B1LT14
246 DƯƠNG VIẾT LƯU Phản gián B1LT14/K02
247 DƯƠNG XUÂN HOÀN Trinh Sát B2D54
248 DƯƠNG XUÂN HOÀN Trinh Sát B2D54
249 DUY ANH An ninh thông tin B15D52
250 GIÀNG A ĐUA Trinh sát B5D54
251 GIÀNG A KHUA Trinh sát phản gián B1D53
252 GIÁP ĐỨC Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
253 H NHI KPĂ ANCTNB B9D52
254 HẠ BÁ TƯỜNG D54 B8
255 HÀ ĐỨC HIỆP Trinh sát B2D53
256 HÀ ĐỨC HIỆP Trinh sát phản gian B2D53
257 HÀ DƯƠNG Phản gián B1D52
258 HÀ HOÀI THƯƠNG An ninh điều tra B4
259 HÀ HÙNG MINH QLNN B6D54
260 HÀ HUY HOÀNG Khoa an ninh xã hội B7D53
261 HÀ LẬP XUÂN D53 B11
262 HÀ LÊ HOÀNG An ninh điều tra B7D54
263 HÀ LÊ HOÀNG NGỌC An ninh điều tra B6D52
264 HÀ MINH ĐỨC Trinh sát Phản gián B1D53
265 HÀ MINH DUY Trinh sát an ninh B4D54
266 HÀ NGỌC ANH An ninh điều tra B3D53
267 HÀ NGỌC QUÝ Phản gián B1LT14
268 HÀ NGỌC QUÝ An ninh Điều tra B4D53
269 HÀ NGỌC VŨ Nghiệp vụ 7 B10D54
270 HÀ THẾ QUỐC Khoa An ninh xã hội B10D52
271 HÀ THỊ HỒNG NHUNG Phản gián B1D53
272 HÀ THỊ HỒNG NHUNG Trinh sát Phản gián B1D53
273 HÀ THỊ SANG Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
274 HÀ THU HẬU An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
275 HÀ TIẾN ĐÀM Khoa an ninh điều tra B5D52
276 HÀ TIẾN QUÂN Trinh sát phản gián B1D52
277 HÀ TRỌNG BẰNG Trinh sát phản gián B1D52
278 HA TRONG THUAN Khoa An Ninh Thông Tin B15D52
279 HÀ TRỌNG THUẬN Khoa An Ninh Thông Tin B15D52
280 HÀ TUẤN ANH trinh sát phản gián b1d53
281 HÀ VĂN KHOA An ninh điều tra B8d54
282 HÀ VĂN LẬP Trinh Sát Bảo vệ Nội bộ B9D52
283 HÀ VĂN NAM Chinh sát an ninh C10k54s
284 HÀ VĂN NGUYỄN k54s c5
285 HÀ VÕ HIỆP Công tác xã hội B7
286 HÀ XUÂN HOÀNG NVu B10D54
287 HẢI LONG Ck2 B4d54
288 HÁN ĐÌNH MẠNH An ninh điều tra B6D52
289 HẦU TUẤN LINH Trinh sát an ninh B2LC4
290 HỒ A TAM An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
291 HỒ A TAM An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
292 HỒ ANH DŨNG Nghiệp vụ an ninh D53c
293 HỒ CHÍ VINH ANTT B9D53
294 HỒ ĐÌNH NGUYÊN TSAN B2D52
295 HỒ DUY TIẾN An ninh nội bộ B2LT13
296 HỒ KỲ THANH PHONG An ninh xã hội B12D52
297 HỒ LÊ MẠNH KIÊN Trinh sát B1D54
298 HỒ MINH PHÚ Trinh sát An ninh B2-LC4
299 HỒ NGUYỄN ĐỨC DUY An ninh điều tra B4D52
300 HỒ SỸ HUY An Ninh Điều tra B3D53
301 HỒ SỸ LỘC D54 B8D54
302 HỒ THANH HOÀNG Khoa An ninh chính trị nội bộ B9D52
303 HỒ THU LOAN CLC B1D54
304 HỒ VĂN GIỎI Trinh sat an ninh B2LC4
305 HỒ VĂN LONG Trinh sát Phản gián B2d53
306 HỒ VĂN THANH TỊNH ĐT B6D52
307 HỒ VĂN TUẤN Điều tra hình sự B4D52
308 HỒ VIỆT HÀ Khoa An ninh Điều tra B4D53
309 HỒ Y PHỤNG An ninh xã hội B2LT14
310 HOÀNG ANH DŨNG K4 B2LT13
311 HOÀNG ANH DŨNG K4 B2LT13
312 HOÀNG ANH NAM An Ninh Điều Tra B4D52
313 HOÀNG BẾ THÙY LINH Trinh sát An ninh B16D52
314 HOÀNG BÌNH AN Khoa NV7 B10D54
315 HOÀNG BÌNH DƯƠNG An ninh Điều tra B6D52
316 HOÀNG BÌNH NGUYÊN Trinh sát Bảo vệ An ninh nội bộ B8D52
317 HOÀNG CHÍ CƯỜNG phản gián LT14K02B1PG
318 HOÀNG CÔNG MINH D54 B3
319 HOÀNG ĐĂNG CHÍNH trinh sát B2-D54
320 HOÀNG DOÃN THỤ An ninh điều tra B3D53
321 HOÀNG ĐỨC HUY TS PG B1D53
322 HOÀNG ĐỨC LINH An toàn thông tin B9D53
323 HOÀNG ĐỨC LỘC An ninh Điều tra B7-D54
324 HOANG DUC NHA anxh b10
325 HOÀNG DUY LÂM CK2 B7D54
326 HOÀNG GIA THÀNH Ql B6-D54
327 HOÀNG HẢI PG B2D52
328 HOÀNG HẢI ĐĂNG Nghiệp vụ 7 B10 - d54
329 HOÀNG HẢI HƯNG An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao B14D52
330 HOÀNG HẢI LONG An toàn thông tin B9D54
331 HOÀNG HẢI LONG Trinh sát B2-D54
332 HOÀNG HOÀI NAM Trinh sát an ninh B4D54
333 HOÀNG HỮU NAM ANDT B6D52
334 HOÀNG HUY HIỆP Chuyên khoa IV B2LT13
335 HOÀNG KHÁNH DUY Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
336 HOÀNG KIỀU LINH ANXH B8D53
337 HOÀNG KIM NGUYÊN Trinh sát an ninh B4
338 HOÀNG LÊ ANH TUẤN Xuất nhập cảnh B6D54
339 HOÀNG LÊ QUỐC TUẤN Trinh sat an ninh B11D53
340 HOÀNG MINH AN K2 B9
341 HOÀNG MINH ĐỨC An ninh chính trí nội bộ D53c
342 HOÀNG MINH HÀ Trinh sát phản gián B1D52
343 HOÀNG MINH HIẾU Trinh sát an ninh B5D54
344 HOÀNG MINH TÂM An ninh chính trị nội bộ B5D53
345 HOÀNG MINH THÀNH An Ninh Điều Tra B8D54
346 HOÀNG MINH VƯƠNG Quản lí xuất nhập cảnh B6D54
347 HOÀNG NGỌC BÁCH An Ninh điều tra B3d53
348 HOÀNG NGỌC BÌNH An ninh xã hội B8D53
349 HOÀNG NGỌC HƯNG K2 B1D52
350 HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG Điều tra B8
351 HOÀNG NGUYỄN HỒNG SƠN Trinh sát phản gián B1D52
352 HOÀNG PHI HIỆP Trinh sát An ninh B1LC4
353 HOÀNG QUỐC KHÁNH Trinh Sát An Ninh B1LC4
354 HOÀNG QUÔC MINH trinh sát an ninh 12 CHUYÊN ANH
355 HOÀNG QUÔC MINH trinh sát an ninh B1-D54
356 HOÀNG QUỐC SƠN ANXH B10D52
357 HOÀNG QUỐC VƯỢNG Trinh sát B2D54
358 HOÀNG THÁI SƠN CHUYÊN KHOA 4 B2LC4
359 HOÀNG THÀNH ĐẠT Trinh sát B3D54
360 HOÀNG THANH HẢI An ninh chính trị nội bộ B7d52
361 HOÀNG THANH MAI Quản lí B6d54
362 HOÀNG THANH MAI Quản lí B6d54
363 HOÀNG THANH MAI Quản lí B6d54
364 HOÀNG THANH TÚ Trinh sát B5D54
365 HOÀNG THANH TÙNG QL-XNC B6-D54
366 HOÀNG THỊ HẠNH An ninh điều tra B7D54
367 HOÀNG THỊ HỒNG THẢO An ninh xã hội B12D52
368 HOÀNG THỊ HUẾ Trinh sát an ninh B2LC4
369 HOÀNG THỊ THỤC LINH Trinh sát An ninh B2LC4
370 HOÀNG THIÊN PHÚ An ninh điều tra B4D52
371 HOÀNG TIẾN ĐẠT An ninh điều tra B8D54
372 HOÀNG TIẾN THÔNG D54 B8
373 HOÀNG TRẦN MINH Xuất nhập cảnh B6
374 HOÀNG TRUNG ĐỨC An ninh điều tra B4D53
375 HOÀNG TRUNG KIÊN Trinh Sát B5D54
376 HOÀNG TRUNG KIÊN An toàn thông tin B9D54
377 HOÀNG TRUNG NGHĨA Trinh sát An ninh B1LC4
378 HOÀNG TRƯỜNG PHI Ko B1LC4
379 HOÀNG VĂN AN An Ninh Điều Tra B4D52
380 HOÀNG VĂN BỘT ANXH B12D52
381 HOÀNG VĂN ĐỘNG D52 B3
382 HOÀNG VĂN HUÂN Điều tra B5d52
383 HOÀNG VĂN KIỂN An ninh xã hội B10D52
384 HOÀNG VĂN MẠNH Chuyên Khoa trinh sát an ninb B4D54
385 HOÀNG VĂN MINH Trinh sát B3D54
386 HOÀNG VĂN NGỮ Trinh sát an ninh B1LC04
387 HOÀNG VĂN QUYẾN D54 B6 D54
388 HOÀNG VĂN QUỲNH An ninh chính trị nội bộ B7-D51
389 HOÀNG VĂN THÌN Nghiệp vụ an ninh Lớp C
390 HOÀNG VỊÊT HÙNG Trinh sát B5D54
391 HOÀNG XUÂN CHÍNH An ninh nội bộ B7D51
392 HOÀNG XUÂN HẬU An ninh điều tra B8D54
393 HOÀNG XUÂN THANH ANdt b5
394 HOÀNG XUÂN THANH ANdt B5
395 HỨA ĐẠI PHONG An ninh điều tra B4D52
396 HỨA TRUNG DŨNG Trinh sát an ninh B2lc4
397 HUY PHẠM CK2 B7D54
398 HUỲNH NGỌC HIỆU An toàn thông tin B9D53
399 HUỲNH NGỌC KHANH An ninh thông tin B15-D52
400 HUỲNH NGUYỄN QUỐC HƯNG ANCTNB C
401 HUỲNH QUANG HUY An ninh thông tin B15D52
402 HUỲNH THỊ sc ac
403 HUỲNH THỊ MINH CHÂU An ninh điều tra B5D52
404 KATƠR DÁNH Khoa An ninh điều tra B5D52
405 KHỔNG THÀNH HƯNG ANĐT B5D52
406 LÃ ĐỨC QUYẾT NVAN B2D52
407 LA HUY HOÀNG Phản gián B2D53
408 LA NGUYỄN NHẬT THƯ D52 B16
409 LÃ THÀNH ĐẠT D53 B11
410 LÃ THẾ KHIÊM An ninh điều tra B4D52
411 LÃ TRUNG NGUYỄN Trinh sát B5D54
412 LA VĂN LĂNG Phản gián B1LT14-K02
413 LÂM ANH KIÊT ANĐT B5D52
414 LĂNG ĐÌNH HUÂN TS An Ninh B4
415 LANG THỊ THẢO SƯƠNG An ninh nội bộ B8D52
416 LĂNG TRƯỜNG CHUYÊN Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
417 LĂNG VĨ KHƯƠNG Quản lý nhà nước-Quản lý xuất nhập cảnh B6D54
418 LĂNG VIỆT HƯNG Attt B15d52
419 LANG VŨ LINH ANXH B12D52
420 LÀNH TUẤN DŨNG An Ninh Điều Tra B3D53
421 LÊ A a a
422 LÊ ANH BẢO Khoa TS BVNB B7D51
423 LÊ BẢO AN AN NINH ĐIỀU TRA B4D53
424 LÊ BẢO AN ANĐT B4D53
425 LE CAO THE Điều tra B7D54
426 LÊ CHÂU TUẤN Trinh sát an ninh B11D53
427 LÊ CÔNG ĐẠT ANDT B4
428 LÊ ĐĂNG HIẾU An Ninh Điều Tra B7D54
429 LÊ ĐÌNH THỌ Trinh sát phản gián B1D53
430 LÊ ĐÌNH CƯỜNG An ninh xã hội B12d52
431 LÊ ĐÌNH THỰC D53 B2
432 LÊ ĐÌNH TRẠCH An Ninh Chinh Tri Noi Bo B9D52
433 LÊ ĐỨC ANH D53 B11
434 LÊ ĐỨC DƯƠNG Khoa Trinh Sát B3D54
435 LÊ ĐỨC MẠNH An ninh thông tin B10D53
436 LÊ DUY THIỆN Trinh sát B2D54
437 LÊ HẢI ĐĂNG An ninh điều tra B5D52
438 LÊ HOÀI NAM Trinh sát B5D54
439 LÊ HOÀI PHƯƠNG An ninh chính trị nội bộ B7
440 LÊ HỒNG ANH An ninh điều tra B7
441 LÊ HỒNG KHANG Trinh sát CLC B1D54
442 LÊ HỒNG QUÂN An ninh điều tra B4D52
443 LÊ HỒNG QUYỀN K4 B2LT13
444 LÊ HỒNG SƠN D54 B3
445 LÊ HỒNG THÁI An toàn thông tin B9D54
446 LÊ HUY HOÀNG Trinh sát an ninh B2LC4
447 LÊ HUY HOÀNG An ninh xã hội B10D52
448 LÊ HUY MẠNH Phản gián B1D53
449 LÊ HUỲNH TÂM An ninh thông tin B14D52
450 LÊ KHÁNH TOÀN An ninh điều tra B6D52
451 LÊ MAI LÂM An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
452 LÊ MINH ĐÔNG Nghiệp Vụ 7 B10-D54
453 LÊ MINH ĐỨC D53 B11
454 LÊ MINH ĐỨC Trinh sát an ninh bảo vệ nội bộ B7D51
455 LÊ MINH HẢI Trinh sát CLC B1D54
456 LÊ MINH NHẬT An ninh xã hội B8D53
457 LÊ MINH QUÂN An ninh điều tra B5D52
458 LÊ MINH SANG An ninh B2D53
459 LÊ MINH TÀI Phản Gián B1D52
460 LÊ MINH VƯƠNG Khoa bảo vệ an ninh nội bộ B3LT14
461 LÊ MÔ HÀ D52 B7
462 LÊ NGUYỄN KHÁNH HUYỀN K4 B1LC4
463 LÊ NGUYỄN MINH HƯNG An ninh nội bộ B9D52
464 LÊ NGUYỄN NHẬT MINH Khoa An ninh thông tin B9D53
465 LÊ NHẬT ANH An ninh điều tra B7D54
466 LÊ QUANG ĐÔNG Khoa An ninh điều tra B4D53
467 LÊ QUANG KHẢI An ninh thông tin B14D52
468 LÊ QUANG TUẤN Trinh sát D52
469 LÊ QUỐC ANH TSBVANNB B7D51
470 LÊ QUỐC ANH An ninh thông tin B10D53
471 LÊ QUỐC HÙNG An ninh 10
472 LÊ THÀNH ĐẠT NV7 B10-D54
473 LÊ THÀNH NHÂN An ninh xã hội B8D53
474 LÊ THẾ HÀO Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
475 LÊ THẾ PHÁT ANTT B9D53
476 LÊ THỊ BÍCH Khoa Phản Gián B1D52
477 LÊ THỊ HẬU Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B7D51
478 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Trinh sát an ninh B5D54
479 LÊ THỊ NGỌC MINH Trinh sát bảo vệ nội bộ B8D52
480 LÊ THỊ QUỲNH Nội bộ B9D52
481 LÊ THỊ THU HƯƠNG Trinh sát chất lượng cao B11D53
482 LÊ THỊ THÙY DUNG Trinh sát an ninh B4D54
483 LÊ TIẾN ĐẠT D52 B16
484 LÊ TIẾN TRIỆU HOÀNG Trinh sát an ninh B3D54
485 LÊ TRÍ THÀNH An ninh điều tra B3D53
486 LÊ TRỌNG MINH clc b11d53
487 LÊ TRUNG DŨNG BVNB B7D51
488 LÊ TRUNG DŨNG Trình sát An Ninh B2D53
489 LÊ TRUNG HẢI An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
490 LÊ TRUNG HẬU Nghiệp vụ an ninh C
491 LÊ TRƯỜNG SƠN Trinh sát B2-D54
492 LÊ TRƯỜNG TOÀN An ninh nội bộ B7D52
493 LÊ TUẤN ANH Trinh sát phản gián B1 LT14 K02
494 LÊ TÙNG An ninh phản gián D30A
495 LÊ VĂN A A 1
496 LÊ VĂN AN Trinh sát B5D54
497 LÊ VÂN ANH Điều tra an ninh B8d54
498 LÊ VĂN HIẾU Trinh sát An ninh xã hội B10D52
499 LÊ VĂN HOAN TSPG B1D52
500 LE VAN HOANG Ncjd Djjdjd
501 LÊ VĂN HÙNG An Ninh phản gián B2D53
502 LÊ VĂN MẠNH Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ B7D52
503 LÊ VĂN PHONG TÚ Khoa An ninh thông tin B10D53
504 LÊ VĂN PHONG TÚ Khoa An ninh thông tin B10D53
505 LÊ VĂN QUÝ ANXH B2LT14
506 LÊ VĂN THÁI Trinh sát An ninh B1LC4
507 LÊ VĂN THỊNH Trình sát an ninh B6D53
508 LÊ VĂN THUẬN K4 B2LT14
509 LÊ VĂN TÙNG TSAN B1LC4
510 LÊ VIỆT ĐỨC Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
511 LÊ VIỆT HÙNG An Ninh Phản Gián B2D52
512 LÊ VIẾT TRƯỜNG An ninh xã hội B7D53
513 LÊ VĨNH KỲ An ninh chính trị nội bộ B9D52
514 LIÊU ĐỨC THỤ Phản gián B2D52
515 LIỄU THÙY TRANG An ninh Điều tra B3D53
516 LIỄU VĂN NGHIÊM K4 B1LC4
517 LINH MẠNH HÀ Trinh sát an ninh B4D54
518 LINH QUANG VINH Trinh sát an ninh B3D54
519 LINH VĂN NHIÊU Trinh sát B5 D54
520 LINH VĂN TÂN Trinh sát an ninh B1LC4
521 LỜ A TÍNH NV7- Khoa ATTT và PCTPCNC B14D52
522 LÔ ĐỨC HẬU An ninh điều tra B3D53
523 LÒ ĐỨC QUANG NV7 B10D54
524 LÔ HOÀI SƠN Trinh sát an ninh B3D54
525 LÒ HOÀNG HẢI An ninh thông tin B14D52
526 LÒ HOÀNG LÂM Trinh sát an ninh B5D54
527 LÒ MINH ĐÔNG Khoa An ninh Kinh tế B8D52
528 LÔ NHẬT QUANG An ninh điều tra B4D53
529 LÒ QUỐC TUẤN ANNB B2Lt13
530 LÒ THỊ HUYỀN TRANG Xã Hội B10D52
531 LÒ THỊ PHƯƠNG TSBVANNB B7D51
532 LÒ THỊ PHƯƠNG THẢO PG B2D52
533 LÔ THỊ THIỆU Phản gián B2D52
534 LÒ TÚ ANH ANXH B12D52
535 LÒ VĂN KÝ Trinh sát B5-D54
536 LÒ VĂN MẠNH An ninh điều tra B8D54
537 LÒ VĂN NGỌC An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
538 LÒ VĂN THẮNG An ninh xã hội B8D53
539 LÒ VĂN THUẬN Phản gián B2D53
540 LỘC VĂN THÀNH Trinh sát an ninh C3
541 LONG HUY HOÀNG Ma túy B3c4k58s
542 LONG VĂN KHÁNH Trinh sát an ninh B11D53
543 LÙ TRUNG ĐỒNG Trinh sát an ninh B4D54
544 LÙ VĂN HÙNG An ninh xã hội B8D53
545 LỮ VĂN THIỆU ANXH B8D53
546 LÙ VĂN VINH Trinh sát An ninh B2-LC4
547 LÙ XUÂN HIỆP An Ninh xã hội B8D53
548 LỤC ĐẠI THÀNH An ninh điều tra B3D53
549 LỤC DIỄM QUỲNH Khoa an ninh điều tra B3d53
550 LỤC KIM DUY K2B B3D54
551 LỤC KIM DUY K2 B3D54
552 LỤC TÙNG DƯƠNG An ninh xã hội B8D53
553 LỤC XUÂN THIỆN An ninh điều tra B4D52
554 LƯƠNG ĐẠI PHONG Trinh sát B2-D54
555 LƯƠNG ĐẠI PHƯƠNG An ninh điều tra B5D52
556 LƯƠNG ĐÌNH KHÁNH An ninh điều tra B8
557 LƯƠNG ĐỨC CHÍNH Điều Tra B7D54
558 LƯƠNG ĐỨC MẠNH QL XNC B6D54
559 LƯƠNG ĐỨC TRUNG An ninh chính trị nội bộ B9D52
560 LƯƠNG GIA HUY Trinh sát an ninh B3
561 LƯƠNG HỒNG PHONG ANXH B10D52
562 LƯƠNG MINH ĐỨC Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
563 LƯỜNG NGỌC QUYỀN Trinh sát an ninh B4D54
564 LƯƠNG NGUYỆT HẰNG Nghiệp vụ An ninh B6D53
565 LƯƠNG NHẬT MINH An Ninh xã hội B12D52
566 LƯƠNG THANH TÂM PG B1
567 LƯƠNG THANH TÂM PG B1
568 LƯƠNG THỊ HIẾU Nghiệp vụ 3 B8D53
569 LƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN An ninh điều tra B4D53
570 LƯƠNG THỊ KIM CHI An ninh Điều tra B8-D54
571 LƯƠNG THỊ TUYẾT Trinh sát an ninh B3D54
572 LƯƠNG TUẤN THÀNH An ninh điều tra B4
573 LƯỜNG VĂN DUY Trinh sát B5D54
574 LƯỜNG VĂN NAM ANĐT B5D52
575 LƯỜNG VĂN THƠM Trinh sát phản gián B2D53
576 LƯƠNG VIỆT THÁI BÌNH An ninh xã hội B12D52
577 LƯU CHÍ TOÀN Khoa NV7 B10D54
578 LƯU HOÀNG SƠN An ninh điều tra B3D53
579 LƯU HOÀNG TÙNG An Ninh Xã Hội B8D53
580 LƯU LÊ BẢO HOÀNG An ninh chính trị nội bộ B9d52
581 LƯU NHẬT DUY An ninh thông tin B10D53
582 LƯU QUỐC TRUNG QLNN B6D54
583 LƯU QUỐC VIỆT An ninh điều tra B8-D54
584 LƯU VŨ VIỆT HÀ Khoa trinh sát B4D54
585 LÝ VŨ TÙNG Khoa An toàn thông tin B9D54
586 LÝ ANH ĐÀO ĐT B4D52
587 LÝ BẢO KHÁNH PG B2
588 LÝ BẢO NGỌC Phản gián B1LT14
589 LÝ CHỈN HÙNG Trinh sát phản gián B1D53
590 LÝ NGUYỄN NGỌC TÙNG AN NINH ĐIỀU TRA B4D53
591 LÝ NHẬT MAI D52 B16
592 LÝ PHÚC TẠO An ninh điều tra B3D53
593 LÝ PHƯỚC SÁNG An Ninh Điều Tra B4D52
594 LÝ TÂM MINH An ninh xã hội B7D53
595 LÝ THỊ HẰNG Trinh sát an ninh B16D52
596 LÝ THỊ HẰNG Trinh sát an ninh B16D52
597 LÝ TRƯỜNG LINH An ninh điều tra B5d52
598 MÃ ANH CHÍNH Nghiệp vụ an ninh C
599 MA CÔNG AN Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội B8D53
600 MA HAI HẬU Trinh sát B5-D54
601 MA HOÀNG HIỆP ANXH B7D53
602 MA KHÁNH HIẾU Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội B7D53
603 MA KIÊN ANH An Ninh Xã Hội B7D53
604 MÃ KIM NGÂN Khoa ANXH B12D52
605 MA NGỌC LIÊN Khoa 4 B1LT14
606 MÃ QUỐC VIỆT Khoa Trinh sát an ninh bảo vệ nội bộ B7D51
607 MA TRỌNG THỦY Trinh sát Phản gián B2 D53
608 MÃ TÙNG LÂM Trinh sát an ninh B2D54
609 MA VĂN HUY An ninh điều tra B3 D53
610 MẠC MINH KHÔI Trinh sát 4
611 MẠCH QUANG VINH Trinh sát an ninh B4D54
612 MAI CÔNG AN Khoa ANXH B12
613 MAI DANH PHUC NV7 B10D54
614 MAI DANH THANH THẢN An toàn thông tin B9D54
615 MAI ĐÌNH HOAN Trinh Sát An Ninh B2D53
616 MAI KHÁNH HUY Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B7D51
617 MAI QUANG MINH PG B2D52
618 MAI QUỐC THÁI Chuyên khoa 4 B1lt14k02
619 MAI QUỐC THẮNG Nghiệp vụ an ninh D53C
620 MAI THÀNH ĐẠT K2 D54
621 MAI THÀNH DUY ANNB B7D52
622 MAI THỊ PHƯƠNG NGỌC Trinh sát an ninh B15D51
623 MAI TRƯỜNG DUY An ninh xã hôj B8D53
624 MAI VĂN CHUẨN Điều tra B3d53
625 MAI VĂN MẠNH Trinh sát B3D54
626 MAI VIỆT HOÀNG Điều tra an ninh B4D52
627 MAI XUÂN HÙNG K4 B1LC4
628 MAI XUÂN PHƯỚC An Ninh Xã Hội B8D53
629 MÀO VĂN THỐNG D53 B2
630 MÔNG TRƯỜNG AN D53 B11
631 MÙI ĐÌNH PHAN Trinh sát B2-D54
632 MÙI ĐÌNH PHAN Trinh Sát B2-D54
633 MÙI VĂN NGUYÊN Trinh sát an ninh B2LC4
634 NAM VI THỊ An ninh điều tra B6D52
635 NÉANG MA RI DA Trinh sát an ninh bảo vệ nội bộ B7D51
636 NGÂN QUỐC BÁO K2 B5-D54
637 NGÂN TRƯỜNG SINH Phản gián B2d52
638 NGHIÊM MINH QUÂN Trinh sát An ninh B4D54
639 NGHYỄN NGỌC CHÂU An ninh điều tra B5D52
640 NGÔ ANH HIẾU Trinh Sát B3D54
641 NGÔ ANH MINH D52 B16D52
642 NGÔ ĐĂNG DƯƠNG Trinh sát clc B1D54
643 NGÔ ĐĂNG THỊNH An ninh chính trị nội bộ B7D52
644 NGÔ ĐỨC TÂN Điều tra B5D52
645 NGÔ ĐỨC THÔNG An ninh điều tra B7D54
646 NGÔ HẢI ĐĂNG An ninh điều tra B3D53
647 NGÔ MẠNH HÙNG An ninh thông tin B9D53
648 NGÔ MINH CẢNH Trinh sát Bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
649 NGÔ MINH QUANG Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
650 NGÔ MINH SƠN Chuyên khoa 4 B2LC4
651 NGÔ NGỌC LAN Trinh sát An Ninh Xã Hội B10D52
652 NGÔ PHƯỚC MINH KHANG An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
653 NGÔ PHƯƠNG TÚ An ninh xã hội B12D52
654 NGÔ QUANG ANH Điều tra B7D54
655 NGÔ QUANG TIẾN D52 B16
656 NGÔ QUÝ DƯƠNG Trinh sát an ninh B15D51
657 NGÔ TẤN ĐẠT ANTT B14D52
658 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
659 NGÔ TIẾN DŨNG ANĐT B5D52
660 NGÔ TRÍ BÌNH Trinh sát an ninh xã hội B8D53
661 NGO TRI THANH Trinh sát B1lt14k02
662 NGÔ TRỌNG ĐẠI Trinh sát an ninh B1LT14 K02
663 NGÔ XUÂN PHÚ Anxh B10d52
664 NGỌC HOÀNG KÍNH Phản gián B1lt14k02
665 NGOC TRUONG Trinh Sát CLC B1-D54
666 NGUYỄ KHẮC HOÀNG ANH NV7 B10D54
667 NGUYỄN HOÀNG ANH An Ninh Điều Tra B4D53
668 NGUYỄN ANH DŨNG Nghiệp vụ an ninh C
669 NGUYỄN ÁNH HẢI ĐĂNG Khoa An toàn thông tin B9D54
670 NGUYỄN ANH HOÀNG NV3 B10
671 NGUYỄN ANH THÁI An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
672 NGUYỄN ANH THÁI An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
673 NGUYỄN ANH TÚ An ninh điều tra B7
674 NGUYỄN ANH TUẤN KIỆT Phản gián B1D53
675 NGUYỄN BÁ CHIẾN Khoa NV3 B10
676 NGUYỄN BÁ KHÁNH D52 B10
677 NGUYỄN BÁ LONG VŨ An ninh điều tra B4D52
678 NGUYỄN BÁ SƠN An ninh thông tin B15D52
679 NGUYỄN BÁ SƠN An ninh thông tin B15D52
680 NGUYỄN BÁ SƠN Phản gián B1lt14
681 NGUYỄN BÁ THẮNG BVANNB B7D51
682 NGUYỄN BÁ TÍN Trinh sát B3-D54
683 NGUYỄN BÁ TOAN An ninh Phản Gián B1LT14
684 NGUYỄN BẢO HƯNG an ninh xã hội B8D53
685 NGUYỄN BẬT HẢI Khoa an ninh điều tra B4D53
686 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG Trinh sát an ninh xã hội B8D53
687 NGUYỄN BỈNH TRUNG Nghiệp vụ an ninh B6D53
688 NGUYỄN CHẮT AN Trinh sát an ninh B5D54
689 NGUYỄN CHÍ DŨNG An Ninh Xã Hội B2LT14
690 NGUYỄN CHÍ HÙNG Bảo vệ nội bộ B2LT13
691 NGUYỄN CÔNG ĐỨC TÀI Khoa Trinh sát B5 D54
692 NGUYỄN CÔNG LINH Điều tra B3D53
693 NGUYỄN CÔNG MINH Trinh sát B2-D54
694 NGUYỄN CÔNG TIẾN ANXH B12D52
695 NGUYỄN CÔNG TRUNG Nv3 B10D52
696 NGUYỄN CÔNG XUÂN An ninh nội bộ B2lt13
697 NGUYỄN CÔNG XUÂN An ninh nội bộ B2 lt13
698 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠT Trinh sát B1
699 NGUYỄN ĐÌNH BẰNG Chuyên khoa 4 B1LT14K02
700 NGUYỄN DĨNH CHƯƠNG Trinh sát B2-D54
701 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG CK1 B7D51
702 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG ANTT B15D52
703 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Trinh sát B5D54
704 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Trinh sát an ninh B4D54
705 NGUYỄN ĐÌNH LỘC Điều Tra B7D54
706 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG Nghiệp Vụ an Ninh B6D54
707 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH Trinh sát phản gián B1D52
708 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH ĐẠT Trinh sát phản gián B1D53
709 NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG Hsjj Vjjb
710 NGUYỄN ĐÔNG PHÚ An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
711 NGUYỄN ĐỨC ANH An ninh điều tra B4D53
712 NGUYỄN ĐỨC BÌNH Trinh sát An ninh B5D54
713 NGUYỄN ĐỨC DŨNG ANĐT B6D52
714 NGUYỄN ĐỨC HẢI An ninh B2D53
715 NGUYỄN ĐỨC HIẾU An ninh điều tra B4D53
716 NGUYEN DUC HOANG Điều tra hình sự b6
717 NGUYỄN ĐỨC HUY An ninh xã hội B8D53
718 NGUYỄN ĐỨC HUY An ninh điều tra B6D52
719 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Trinh sát An ninh B4D54
720 NGUYỄN ĐỨC MINH An ninh điều tra B4D52
721 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA An ninh nội bộ B2LT13
722 NGUYỄN ĐỨC QUYỀN Trinh sát an ninh B2LC4
723 NGUYỄN ĐỨC TÂM Trinh sát an ninh B4D54
724 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ D53C
725 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Khoa quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh B6-D54
726 NGUYỄN ĐỨC THỊNH An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
727 NGUYỄN ĐỨC TIẾN Phản gián B1lt14
728 NGUYỄN ĐỨC TÍN ANDT B6D52
729 NGUYỄN ĐỨC TRÍ An ninh thông tin B14D52
730 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Trinh Sát B2-D54
731 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Trinh Sát B2-D54
732 NGUYỄN ĐỨC TUẤN An ninh xã hội B2LT14
733 NGUYỄN ĐỨC TÙNG K4 B2LT13
734 NGUYỄN ĐỨC TÙNG An Ninh điều tra B4D53
735 NGUYỄN DŨNG An ninh chính trị nội bộ B7D52
736 NGUYỄN DƯƠNG ĐÌNH HOÀNG ANTT B15D52
737 NGUYỄN DƯƠNG MINH Trinh sát B2D54
738 NGUYỄN DUY ANH ANĐT B6D52
739 NGUYỄN DUY CHUẨN Trinh sát An ninh Phản Gián B2D53
740 NGUYỄN DUY ĐIỂN TSPG B1D52
741 NGUYỄN DUY ĐỨC An ninh thông tin B9D53
742 NGUYỄN DUY DŨNG An ninh điều tra B4D52
743 NGUYỄN DUY HOÀNG K2 B9
744 NGUYỄN DUY KHANG An ninh thông tin B9D53
745 NGUYỄN DUY LONG Trinh sát B2D54
746 NGUYỄN DUY LUÂN An ninh xã hội B11D52
747 NGUYỄN DUY TÂM Trinh sát an ninh bảo vệ nội bộ B7D51
748 NGUYỄN DUY THI An ninh nội bộ B9 D52
749 NGUYỄN DUY TUẤN ANH Khoa Nghiệp Vụ 7 B10D54
750 NGUYỄN GIA ĐĂNG KHOA D52 B16
751 NGUYỄN GIA HUY ATTT B10D53
752 NGUYỄN GIA KHÁNH An ninh chính trị nội bộ B9D52
753 NGUYỄN GIA VŨ Điều tra B8D54
754 NGUYỄN HÀ NHUNG ANXH B10D52
755 NGUYỄN HẢI ĐĂNG an ninh điều tra b7
756 NGUYỄN HOÀI SƠN An Ninh Điều Tra B4D52
757 NGUYỄN HOÀNG Trinh sát chất lượng cao B11D53
758 NGUYỄN HOÀNG ANH An ninh điều tra B4D53
759 NGUYỄN HOÀNG ANH An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
760 NGUYỄN HOÀNG ANH An ninh điều tra B4D53
761 NGUYỄN HOÀNG GIANG Nghiệp vụ an ninh C6k54s
762 NGUYỄN HOÀNG HUY ANH Trinh sát CLC B1D54
763 NGUYỄN HOÀNG LONG Trinh sát B2D54
764 NGUYỄN HOÀNG LƯƠNG D53 B2
765 NGUYỄN HOÀNG MINH Trinh sát An ninh Chất lượng cao B15D51
766 NGUYỄN HOÀNG MINH HƯNG An ninh chính trị nội bộ B9D52
767 NGUYỄN HOÀNG NHẬT PHI Trinh sát phản gián B1D53
768 NGUYỄN HOÀNG SƠN QLNN & QLXNC B6D54
769 NGUYỄN HOÀNG THẠNH An ninh điều tra B6D52
770 NGUYỄN HOÀNG THẬT Trinh sát An ninh B7D51
771 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Trinh sát B1
772 NGUYỄN HỒNG HÀ Trinh sát B3D54
773 NGUYỄN HỒNG MINH Trinh sát an ninh B2LC4
774 NGUYỄN HỒNG SƠN An ninh điều tra B8D54
775 NGUYỄN HÙNG ANH An ninh chính trị nội bộ B7D52
776 NGUYỄN HƯƠNG GIANG CK2 B11D52
777 NGUYỄN HƯƠNG GIANG CK2 B11D52
778 NGUYỄN HỮU CẢNH NAM An ninh xã hội B7D53
779 NGUYỄN HỮU CHÍ MINH Trinh sát B2 D54
780 NGUYỄN HỮU CƯỜNG Trinh sát anh ninh B4D54
781 NGUYỄN HỮU CƯỜNG PG B2D52
782 NGUYỄN HỮU ĐẠT Khoa tiếng trung Trung 8
783 NGUYỄN HỮU ĐÍCH TSAN B2LC4
784 NGUYỄN HỮU ĐỨC An ninh điều tra B8-D54
785 NGUYỄN HỮU HẢI SƠN Trinh sát phản gián B1D52
786 NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG Nghiệp vụ an ninh B6D53
787 NGUYỄN HỮU LÂM An ninh điều tra B5D52
788 NGUYỄN HỮU NGHĨA LT14 B2
789 NGUYỄN HỮU NGUYÊN An ninh thông tin B9D53
790 NGUYỄN HỮU THẮNG An ninh điều tra B7D54
791 NGUYỄN HỮU THẮNG K4 B2LT14
792 NGUYỄN HỮU THẮNG K4 B2LT14
793 NGUYỄN HỮU TUẤN Trinh sát xã hội B12D52
794 NGUYỄN HỮU TUẤN HƯNG An ninh điều tra B7D54
795 NGUYỄN HUY HOÀNG chất lượng cao B16 D52
796 NGUYỄN HUỲNH ANH KHOA Trinh sát AN B7
797 NGUYEN HUYNH KHANH DUY An ninh xã hội B10D52
798 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH DUY An ninh xã hội B10D52
799 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT An toàn thông tin B10D53
800 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT An toàn thông tin B10D53
801 NGUYỄN KHẮC HÙNG ANNB B2LT13
802 NGUYỄN KHẮC HÙNG ANNB B2LT13
803 NGUYỄN KHẮC PHONG CLC B11D53
804 NGUYỄN KHÁNH TOÀN An ninh Chính trị nội bộ B7D52
805 NGUYỄN KHIÊM Khoa ANNB D53
806 NGUYỄN LẠI QUANG VINH d53 b9
807 NGUYỄN LÊ MINH CLC B11D53
808 NGUYỄN LONG HẢI Trinh sát an ninh B3D54
809 NGUYEN LUONG PHUC An ninh điều tra B4D53
810 NGUYỄN LƯƠNG PHÚC Trinh sát an ninh CLC B1D54
811 NGUYỄN MẠNG THẮNG Điều Tra B7D54
812 NGUYỄN MẠNH HÙNG Phản gián B2D52
813 NGUYỄN MẠNH KHÔI QLNN B6D54
814 NGUYỄN MẠNH LAM nghiệp vụ an ninh D53C
815 NGUYỄN MẠNH TRUNG An ninh điều tra B4D52
816 NGUYỄN MẠNH TRUNG K4 B2LT14
817 NGUYỄN MẠNH TUẤN An ninh thông tin B14D52
818 NGUYỄN MẠNH TUẤN Trinh sát B5-D54
819 NGUYỄN MẠNH TUẤN Annb B2LT13
820 NGUYỄN MẬU QUỲNH Trinh sát an ninh B1LC4
821 NGUYỄN MINH ĐĂNG QLXNC B6
822 NGUYỄN MINH ĐỨC ANĐT B4D52
823 NGUYỄN MINH HIẾU Trinh sát an ninh nội bộ B7D51
824 NGUYỄN MINH HOÀNG An ninh điều tra B3d53
825 NGUYỄN MINH KIÊN An ninh xã hội B10D52
826 NGUYỄN MINH NGỌC Trình sát phản gián B1D52
827 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Trinh sát B3 D54
828 NGUYỄN MINH QUÂN An ninh điều tra B4D52
829 NGUYỄN MINH QUÂN Trinh sát B2D54
830 NGUYỄN MINH QUÂN An ninh điều tra B7-D54
831 NGUYỄN MINH QUÂN Trinh sát B2D54
832 NGUYỄN MINH QUYỀN ANĐT B5D52
833 NGUYỄN MINH TÀI NV 7 B10D54
834 NGUYỄN MINH THÀNH An ninh Xã Hội B2LT14
835 NGUYỄN MINH VŨ Trinh sát an ninh B4D54
836 NGUYỄN MINH Ý Trinh sát B5D54
837 NGUYỄN NAM LONG An ninh thông tin B10
838 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG Trinh sát B2-D54
839 NGUYỄN NGỌC DIỆP Trinh sát B11
840 NGUYỄN NGỌC DUY PG B2D52
841 NGUYỄN NGỌC HOÀ Trinh sát bảo vê an ninh nội bộ B8D52
842 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC Trinh Sát An ninh B2D54
843 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN An ninh điều tra B5D52
844 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN K2A B5D52
845 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN ANTT B14D52
846 NGUYỄN NGỌC Ý ANĐT B5D52
847 NGUYỄN NHẬT MINH An Ninh Xã Hội B10D52
848 NGUYỄN NHẬT TÂN Nghiệp vụ B3D52
849 NGUYỄN NHƯ ĐÁP PG B2D52
850 NGUYỄN NHƯ HÙNG An ninh thông tin B10D53
851 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM An toàn thông tin B9D54
852 NGUYỄN PHAN TUẤN MINH trinh sát B2D54
853 NGUYỄN PHÚ TRỌNG ANXH B10D52
854 NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG D53 B2
855 NGUYỄN PHÚC THIỆN An ninh chính trị nội bộ B9D52
856 NGUYỄN PHÚC TRUNG An Ninh Điều Tra B6D52
857 NGUYỄN PHÙNG ĐỨC ANTT B15D52
858 NGUYỄN PHÙNG TRUNG NGUYÊN An Ninh Thông Tin B9
859 NGUYỄN PHƯƠNG NAM D52 B9D52
860 NGUYỄN QUANG ĐỨC ANĐT B5D52
861 NGUYỄN QUANG HUY An ninh nội bộ Lớp C
862 NGUYỄN QUANG KHÁNH DUY Phản Gián B1D53
863 NGUYỄN QUANG LONG An Ninh Điều Tra B8D54
864 NGUYỄN QUANG MINH Nghiệp vụ an ninh B2D52
865 NGUYỄN QUANG SƠN ANXH B10D52
866 NGUYỄN QUANG THÀNH AYŨN Nội Bộ B7
867 NGUYỄN QUANG TRÍ Trinh Sát B2D54
868 NGUYỄN QUANG TUẤN D52 B16
869 NGUYỄN QUANG VINH Trinh sát An ninh B1LC4
870 NGUYỄN QUỐC BẢO Trinh sát bảo vệ An ninh nội bộ B8D52
871 NGUYỄN QUỐC ĐẢNG An ninh điều tra B5Da52
872 NGUYỄN QUỐC ĐẢNG An ninh điều tra B5D52
873 NGUYỄN QUỐC HUY An ninh thông tin B9D53
874 NGUYỄN QUỐC TOÀN CK2 B6D54
875 NGUYỄN QUỐC TOẢN Khoa An ninh xã hội B10D52
876 NGUYỄN QUÝ KHÁNH K2B B9D52
877 NGUYỄN SĨ LÂM PHI An toàn thông tin B9 D54
878 NGUYỄN TẤN DŨNG HOÀNG K2 B10
879 NGUYỄN TẤN LỘC Trinh sát an ninh xã hội B10D52
880 NGUYỄN TẤT PHONG An ninh điều tra B4D52
881 NGUYỄN TẤT THÌN Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8-D52
882 NGUYỄN THẠCH LONG An Ninh B10
883 NGUYỄN THÁI HỌC Khoa An ninh điều tra B4D53
884 NGUYỄN THÁI TÚ NGHIỆP VỤ CÔNG AN 12A6
885 NGUYỄN THÀNH CHÂU PG B2D52
886 NGUYỄN THÀNH CÔNG Quản lý Nhà nước về Xuất nhập cảnh B6-D54
887 NGUYỄN THÀNH ĐẠT D52 B9
888 NGUYỄN THÀNH ĐẠT D52 B9
889 NGUYỄN THANH ĐỨC An ninh xã hội B8D53
890 NGUYỄN THANH HẢI KHOA AN NINH ĐIỀU TRA B7D54
891 NGUYỄN THANH HẢI Nghiệp vụ an ninh D53C
892 NGUYEN THANH LAM Khoa phản gián B1LT14
893 NGUYỄN THÀNH NAM Trinh sát an ninh B11D53
894 NGUYỄN THÀNH TÂM Điều tra B7D54
895 NGUYỄN THÀNH TÂM ATTT B15
896 NGUYEN THANH TRUNG Trinh sat an ninh B11D53
897 NGUYỄN THÀNH TRUNG Nghiệp vụ An ninh C
898 NGUYỄN THANH TƯỜNG An ninh xã hội B12D52
899 NGUYỄN THÀNH VINH An ninh điều tra B5D52
900 NGUYỄN THẢO MINH Ck1 B2D53
901 NGUYỄN THẾ ANH Phản giản B1lt14
902 NGUYỄN THẾ ANH Phản gián B1lt14
903 NGUYỄN THẾ CHUNG An ninh xã hội B2LT14
904 NGUYỄN THẾ CƯƠNG TSAN B1LC4
905 NGUYỄN THẾ HOÀNG Trinh sát an ninh b8
906 NGUYỄN THẾ LỰC QLNC B6D54
907 NGUYỄN THẾ PHONG An ninh điều tra B4D52
908 NGUYỄN THẾ PHONG An ninh điều tra B4d52
909 NGUYỄN THỊ HÀ DUYÊN An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
910 NGUYỄN THỊ HÀ DUYÊN An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
911 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG Khoa An ninh điều tra B4D53
912 NGUYỄN THỊ HỒNG Trinh sát phản gián B1D53
913 NGUYỄN THỊ HỒNG Trinh sát Phản Gián B1D53
914 NGUYỄN THỊ HỒNG TSPG B1D53
915 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP An ninh điều tra B4D53
916 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG LC4 B1LC4
917 NGUYỄN THỊ NGỌC Trinh sát B1D54
918 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Khoa An ninh Xã hội B8D53
919 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI QL B6-D54
920 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI QL B6-D54
921 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH Trinh sát an ninh B1LC4
922 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Khoa Trinh sát An ninh bảo vệ chính trị nội bộ B7D51
923 NGUYỄN THỊ THANH HOÀ An toàn thông tin B9D54
924 NGUYỄN THỊ THU HIỀN ANĐT B6D52
925 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG K4 B1lc4
926 NGUYỄN THỊ THÙY LINH An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
927 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Trinh Sát B3D54
928 NGUYỄN THỊ THÙY LINH An ninh Chính trị - nội bộ B7D52
929 NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
930 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Chất lượng cao B1D54
931 NGUYỄN THIỆN ĐẠT Trinh sát B11D53
932 NGUYỄN THU TRANG QLNC B6D54
933 NGUYỄN THUỲ TRANG Trinh sát xã hội B12D52
934 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
935 NGUYỄN TIẾN ĐẠT An ninh Điều tra B7D54
936 NGUYỄN TIỄN ĐỨC KHOA AN NINH ĐIỀU TRA b7D54
937 NGUYỄN TIẾN HOÀNG An ninh điều tra B8
938 NGUYỄN TIẾN LÂM Phản gián B1lt14k02
939 NGUYỄN TIẾN PHÁT An ninh D52
940 NGUYỄN TIẾN THÀNH Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
941 NGUYỄN TIẾN THIỆU ANXH B8D42
942 NGUYỄN TIẾN THỊNH Trinh sát an ninh B2LC4
943 NGUYỄN TIẾN TOÀN Điều tra B8-D54
944 NGUYỄN TRẦN ANH TÚ An toàn thông tin B9D54
945 NGUYỄN TRẦN CHÍNH HIỆP An ninh điều tra B5D52
946 NGUYỄN TRẦN SINH Trinh sát phản gián B1LT14K02
947 NGUYỄN TRẦN VIỆT ÁNH QLXNC B6-D54
948 NGUYỄN TRANG NHUNG QL B6D54
949 NGUYỄN TRÀNG PHÚC QLXNC B6
950 NGUYỄN TRIỆU THÀNH HUY Điều tra B7D54
951 NGUYỄN TRỌNG HỒNG Trinh sát an ninh B3D54
952 NGUYỄN TRỌNG PHONG Phản gián B1D52
953 NGUYỄN TRỌNG QUYẾT An ninh điều tra B4
954 NGUYỄN TRỌNG TẤN An ninh Chính Trị - Nội bộ B7D52
955 NGUYỄN TRỌNG THỦY Trinh Sát An Ninh B3 D54
956 NGUYỄN TRỌNG TRÍ Trinh sát chất lượng cao B11D53
957 NGUYỄN TRỌNG TUẤN ANH annb b7d51
958 NGUYỄN TRỌNG TUẤN ANH An ninh xã hội B12D52
959 NGUYỄN TRUNG ĐỨC An ninh điều tra B6D52
960 NGUYỄN TRUNG HIẾU Trinh sát phản gián B1lt14k02
961 NGUYỄN TRUNG HIẾU Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
962 NGUYỄN TRUNG HIẾU trinh sát b4
963 NGUYỄN TRUNG HIẾU An ninh điều tra B7d54
964 NGUYỄN TRUNG HIẾU Khoa an ninh điều tra B7D54
965 NGUYỄN TRUNG HIẾU An Ninh Điều tra B8-D54
966 NGUYỄN TRUNG KIÊN K2 B6D52
967 NGUYỄN TRUNG THÀNH Chuyên khoa 4 B1 LT14 K02
968 NGUYỄN TRUNG VĨNH An ninh thông tin B15 D52
969 NGUYỄN TRƯỜNG AN Chuyên Khoa 4 B1LT14K02
970 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM Nội Bộ B8D52
971 NGUYỄN TUẤN Annb B2lt13
972 NGUYỄN TUẤN ANH NV 7 B10D54
973 NGUYỄN TUẤN ANH An ninh Điều tra B3D53
974 NGUYỄN TUẤN ANH Điều tra B6D52
975 NGUYỄN TUẤN ANH Phản gián B1LT14-K02
976 NGUYỄN TUẤN ANH K4 B2LT13
977 NGUYỄN TUẤN HÙNG Trinh sát B2-D54
978 NGUYỄN TUẤN KHANH QLNNVXNC B6D54
979 NGUYỄN TUẤN THÀNH Khoa an ninh điều tra B7 D54
980 NGUYỄN TUẤN VIỆT An ninh B2D53
981 NGUYỄN TUẤN VŨ PG B2D52
982 NGUYỄN TUẤN VŨ Phản gián B1d52
983 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh B6D54
984 NGUYỄN TÙNG LÂM Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ B7D52
985 NGUYỄN TUYẾT MAI An toàn thông tin B9d53
986 NGUYỄN VĂN A ANDT B6B52
987 NGUYỄN VĂN A Nội gián B2 NG
988 NGUYEN VAN AN CK1 B2
989 NGUYỄN VĂN AN Quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh B6D54
990 NGUYỄN VĂN BÔNG Trinh sát bảo vệ an ninh chính trị nội bộ B8D52
991 NGUYỄN VĂN CHIẾN An Ninh Chính Trị Nội Bộ B9-D52
992 NGUYỀN VĂN CƯỜNG An ninh Điều tra B8D54
993 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Pg B2D52
994 NGUYỄN VĂN ĐẠT An ninh Xã hội B12D52
995 NGUYỄN VĂN ĐẠT Phản Gián B1D52
996 NGUYỄN VĂN ĐỨC An ninh điều tra B4D52
997 NGUYỄN VĂN ĐỨC An ninh điều tra B4D52
998 NGUYỄN VĂN HUÂN Trinh sát phản gián B1LT14-K02
999 NGUYỄN VĂN HÙNG Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
1000 NGUYỄN VĂN HÙNG Nv2 B2
1001 NGUYỄN VĂN HƯNG Nội bộ B9
1002 NGUYỄN VĂN HUY An Ninh Xã Hội B12D52
1003 NGUYỄN VĂN HUY Tsan B1lc4
1004 NGUYỄN VĂN HUY Trinh Sát PG B1D52
1005 NGUYỄN VĂN LINH An ninh Điều tra B5D52
1006 NGUYỄN VĂN LUÂN An ninh xã hội B12d52
1007 NGUYỄN VĂN LỰC An ninh điều tra B7D54
1008 NGUYỄN VĂN NAM Trinh Sát B3D54
1009 NGUYEN VAN NGHIA Khoa 4 B1LT14
1010 NGUYỄN VĂN NGHĨA Khoa Ăn ninh Nội bộ B8D52
1011 NGUYỄN VĂN PHÁT An ninh xã hội B2lt14
1012 NGUYỄN VĂN SINH An ninh thông tin B15D52
1013 NGUYỄN VĂN TÀI LƯƠNG NV7 B9D53
1014 NGUYỄN VĂN TÂN Phản gián B1D52
1015 NGUYỄN VĂN THÁI Trinh sát phản gián B1LT14-K02
1016 NGUYỄN VĂN THẮNG An ninh điều tra B7D54
1017 NGUYỄN VĂN THẮNG An ninh điều tra B4D52
1018 NGUYỄN VĂN THÀNH PG B2D52
1019 NGUYỄN VĂN THÀNH AN ANTT B9D53
1020 NGUYỄN VĂN THIỆN An ninh Chính trị - nội bộ B7D52
1021 NGUYỄN VĂN THIỆN Phản gián B1D52
1022 NGUYỄN VĂN THIỆN Khoa NV7 B10D54
1023 NGUYỄN VĂN THƯỢNG andt b5
1024 NGUYỄN VĂN TIẾN BVNB B7D51
1025 NGUYỄN VĂN TIẾN K2 B9
1026 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Trinh sát an ninh B4D54
1027 NGUYỄN VĂN TUD Phản Gián B2D52
1028 NGUYỄN VĂN TÙNG An ninh chính trị - Nội bộ B7D52
1029 NGUYỄN VĂN ÚY Chuyên khoa 2 B4D54
1030 NGUYỄN VĂN VINH An ninh xã hội B7D53
1031 NGUYỄN VIỆT ANH An ninh điều tra B7d54
1032 NGUYỄN VIỆT ANH An ninh điều tra B4D52
1033 NGUYỄN VIỆT DŨNG Nghiệp vụ an ninh D53C
1034 NGUYỄN VIẾT KIÊN An ninh xã hội B7D53
1035 NGUYỄN VIỆT NAM An ninh chính trị nội bộ B7D52
1036 NGUYỄN VIỆT THẮNG Nội Bộ B9
1037 NGUYỄN VIẾT THÀNH CÔNG D54 B3
1038 NGUYỄN VIẾT THÀNH CÔNG D54 B3
1039 NGUYỄN VIẾT THIÊN An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
1040 NGUYỄN VIÊTZ THÀNH CÔNG D54 B3
1041 NGUYỄN XUÂN AN Nghiệp vụ 7 B10D54
1042 NGUYEN XUAN DONG ANXH B7D53
1043 NGUYỄN XUÂN ĐỨC PG B2D52
1044 NGUYỄN XUÂN HÀ PG B2D52
1045 NGUYỄN XUÂN HOÀNG An ninh xã hội B12D52
1046 NGUYỄN XUÂN TỈNH An ninh chính trị nội bộ B9D52
1047 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nội bộ D51
1048 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Phản gián B1D52
1049 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG KIÊN Điều tra B7D54
1050 NGUYỄN XUÂN TÙNG NV7 B10D54
1051 NGUYENNGOCHUYNH Chính trị nội bộ B6d53
1052 NGUYENVANTRI Trinh sát phản gián B1lt14k02
1053 NỊNH VĂN ĐẢNG Nội Bộ B9D52
1054 NINH VĂN LONG An ninh điều tra B8D54
1055 NONG DAT An ninh điều tra b4d52
1056 NÔNG ĐÌNH KHIẾT Trinh sát an ninh B4D54
1057 NÔNG ĐỨC CHIẾN Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội B8D53
1058 NÔNG ĐỨC LỢI An ninh xã hội B10D52
1059 NÔNG ĐỨC THUẬT Phản gián B1d53
1060 NÔNG DƯƠNG NGỌC An toàn thông tin B9D54
1061 NÔNG HOÀNG LONG Phản gián B2
1062 NÔNG HUYỀN TRANG An ninh điều tra B7
1063 NÔNG KHÁNH TRÌNH Điều tra B8
1064 NÔNG MẠNH ĐỨC Trinh sát An ninh B3D54
1065 NÔNG MINH THUỲ Xã hội B2LT14
1066 NÔNG MINH TUẤN Khoa An ninh điều tra B4D53
1067 NÔNG NGỌC BẢO D54 B8
1068 NÔNG QUANG HUY Trinh sát An ninh B1LC4
1069 NÔNG QUANG HUY K4 B1LC4
1070 NÔNG QUỐC KHÁNH Khoa an ninh xã hội B8D53
1071 NÔNG QUỐC PHONG An ninh thông tin B9D53
1072 NÔNG QUỐC PHÒNG Điều tra B8
1073 NÔNG QUỐC TUẤN Phản gián B1D53
1074 NÔNG QUÝ DƯƠNG CK1 B11D53
1075 NÔNG QUYẾT CHIẾN An ninh điều tra B4D53
1076 NÔNG TRÍ KIÊN Trinh sát B2-D54
1077 NÔNG TRUNG HIỆP An ninh chính trị nội bọ B9D52
1078 NÔNG TRUNG PHÚC Khoa an ninh chính trị nội bộ B2lt13
1079 NÔNG VIỆT HOÀNG Điều Tra B7-D54
1080 NÙNG VĂN AN Trinh sát phản gián B1D53
1081 PHẠM ANH MINH Trinh sát An ninh Chất lượng cao B15D51
1082 PHẠM ANH TUẤN Điều tra hình sự B3LC4
1083 PHẠM ANH TUẤN Trinh sát chất lượng cao B11
1084 PHẠM BÁ HUY Khoa Trinh Sát An Ninh B4D54
1085 PHẠM BÁ LONG Ck4 B1lt14-k02
1086 PHẠM CÔNG ĐỨC TÀI An ninh thông tin B9D53
1087 PHẠM CÔNG HUY Trinh sát phản gián B1D52
1088 PHẠM ĐĂNG HUY Trinh sát an ninh An ninh
1089 PHẠM ĐĂNG HUY Trinh sát an ninh B7D52
1090 PHẠM ĐỖ NHẬT MINH ANĐT B7
1091 PHẠM ĐỨC ANH Trình sát phản gián B1D53
1092 PHẠM ĐỨC LỘC An ninh điều tra B5D52
1093 PHẠM ĐỨC MẠNH Khoa an ninh điều tra B4D53
1094 PHẠM ĐỨC MINH KHÁNH ANĐT B6D52
1095 PHẠM ĐỨC THÀNH Điều tra B8D54
1096 PHẠM ĐỨC TRỌNG Khoa an ninh điều tra B3d53
1097 PHẠM DỰC TUỆ Trinh sát an ninh B2D54
1098 PHAM DUY THANG Điều tra B4D52
1099 PHẠM GIA MINH Quản lí nhà nước - Quản lí xuất nhập cảnh B6D54
1100 PHẠM HÀ KHÔI NGUYÊN Trinh sát an ninh B1D54
1101 PHẠM HÀ QUỲNH ANH TSAN B2
1102 PHẠM HẢI LONG An ninh điều tra B4D53
1103 PHẠM HẢI NAM An ninh thông tin B10D53
1104 PHAM HOANG BAO ANH PG B2D52
1105 PHẠM HOÀNG QUANG HUY Trinh sát B2-D54
1106 PHẠM HƯNG CÔNG MINH Trinh sát an ninh B4D54
1107 PHẠM HÙNG TRÁNG ATTT B14D52
1108 PHẠM HÙNG TRÁNG ATTT B14D52
1109 PHẠM HUY Chuyên khoa 4 B2lc4
1110 PHAM HUY TOAN pg b1lt14
1111 PHẠM HUY TOÀN phản gián b1lt14
1112 PHẠM HUY TUẤN Trinh sát B3D54
1113 PHẠM HUYỀN TRANG ANCTNB B8D52
1114 PHẠM LÝ HOÀNG NGA An toàn thông tin B10D53
1115 PHẠM MAI CHI khoa nv4 B6D53
1116 PHẠM MINH CHIẾN An ninh xã hội B8D53
1117 PHẠM MINH HIẾU An ninh điều tra B4D53
1118 PHẠM MINH TRÍ ATTT B10D53
1119 PHẠM MINH TUẤN An ninh điều tra B4
1120 PHẠM MINH TUẤN Trinh sát B2D54
1121 PHẠM NGỌC THẠCH NV7 B10D53
1122 PHẠM NGỌC TUẤN Quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh B6
1123 PHẠM NGUYỄN MINH THÔNG D52 B16
1124 PHẠM NGUYỄN SĨ KHANG Khoa An ninh thông tin B14D52
1125 PHẠM NHẬT MINH An Ninh Điều tra B7-D54
1126 PHẠM NHẬT QUẾ Trinh sát an ninh B1LC4
1127 PHẠM NHƯ KHÁNH Trinh sát bảo vệ chính trị nội bộ B7D52
1128 PHẠM PHÚ DUY Điều tra B3D53
1129 PHẠM PHƯƠNG NAM Trinh sát B2D53
1130 PHẠM QUANG ANH Trinh sát phản gián B1D53
1131 PHẠM QUANG DUY An toàn thông tin B9D54
1132 PHẠM QUANG KHẢI An ninh điều tra B3D53
1133 PHẠM QUANG THẮNG An ninh xã hội B8D53
1134 PHẠM QUANG THẮNG Chuyên khoa 4 B2LC4
1135 PHẠM QUỐC TUẤN Trinh sát An ninh B4 - D54
1136 PHẠM QUYẾT CHIẾN QL B6D54
1137 PHẠM THÁI KHANH Trinh sát an ninh B16D52
1138 PHẠM THÀNH CÔNG phản gián b1d52
1139 PHẠM THÀNH LUÂN Trinh sát an ninh chất lượng cao B16D52
1140 PHẠM THỊ CHẤP An ninh nội bộ B2LT13
1141 PHẠM THỊ DIỆU HIỀN K1 B15-D51
1142 PHẠM THỊ MINH ANH An ninh Chính trị - Nội bộ B7d52
1143 PHẠM THỊ MINH HẰNG K1 B15D51
1144 PHẠM THỊ QUẾ An ninh xã hội B12D52
1145 PHẠM THUẬN NGÔN Khoa NV7 B10D54
1146 PHẠM TIẾN ĐẠT nghiệp vụ an ninh B4D52
1147 PHẠM TIẾN THỊNH An ninh điều tra B4D52
1148 PHẠM TÔ LINH Trinh Sát BVANNB B7D51
1149 PHẠM TRIỆU LÂM An ninh nội bộ B7d52
1150 PHẠM TRỌNG ANH Bảo vệ An ninh nội bộ B8D52
1151 PHẠM TRUNG SƠN Phản Gián B1D53
1152 PHẠM TRƯỜNG GIANG An ninh xã hội B7D53
1153 PHẠM TUẤN ANH Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ B9D52
1154 PHẠM TUẤN ANH PG B2D52
1155 PHẠM TUẤN ANH PG B2D52
1156 PHẠM TUẤN HƯNG an ninh chính trị nội bộ b7d52
1157 PHẠM TUẤN MINH Trinh sát B3-D54
1158 PHẠM TÙNG DƯƠNG An ninh điều tra Điều tra hình sự
1159 PHẠM VĂN BỀN Trinh sát B2D54
1160 PHẠM VĂN BỀN Trinh sát B2-D54
1161 PHẠM VĂN ĐIỂN AN NINH ĐIỀU TRA B5-D52
1162 PHẠM VĂN HOÀNG Trinh sát B3D54
1163 PHẠM VĂN HÙNG LC4 B1
1164 PHẠM VĂN HUY ANNB B8
1165 PHẠM VĂN NGUYÊN Trinh sát an ninh B1LC04
1166 PHẠM VĂN TUẤN PG B2D52
1167 PHẠM VĂN TUẤN PG B2D52
1168 PHẠM VĂN TUẤN PG B2D52
1169 PHẠM VIỆT HOÀNG NV7 B10
1170 PHẠM VIẾT TUYÊN TSPG B1D53
1171 PHẠM VÕ DUY VŨ An ninh thông tin D53 ATTT
1172 PHẠM VŨ TUẤN PHÚC ANDT B3D53
1173 PHẠM XUÂN THỊNH Trinh sát CLC B11D53
1174 PHẠM XUÂN TÙNG An ninh điều tra B7D54
1175 PHẠM XUÂN VIỆT An Ninh Điều Tra B4D52
1176 PHAN BẠCH HOÀNG An ninh điều tra B5d52
1177 PHAN BẢO NGỌC Trinh Sát B5D54
1178 PHAN ĐĂNG TOAN Trinh sát Phản gián B1D53
1179 PHAN ĐÌNH PHÙNG KHOA TRINH SÁT B3D54
1180 PHAN ĐỨC HÀO Điều tra B3D53
1181 PHAN ĐỨC MẠNH An ninh xã hội B8D53
1182 PHAN HẢI ĐĂNG An toàn thông tin B14D52
1183 PHAN HẢI DUYÊN TSANCLC B15D51
1184 PHAN HAO PHUC PG B2D52
1185 PHAN MINH HIẾU An ninh điều tra B3D53
1186 PHÀN MINH NHẤT Trinh sát B3-D54
1187 PHÀN MINH NHẤT Trinh sát B3-D54
1188 PHAN NGỌC MINH D54 B5
1189 PHAN NGUYÊN HẠO An ninh thông tin B10D53
1190 PHAN QUỐC KHÁNH CLC B11D53
1191 PHAN THANH BẢO An ninh Chính trị - nội bộ B7D52
1192 PHAN THANH BẢO An ninh Chính trị nội bộ B7D52
1193 PHAN THANH MINH Trinh sát Phản gián B1D52
1194 PHAN THÀNH VINH QLXNC B4-D54
1195 PHAN THẾ ANH An ninh điều tra B6D52
1196 PHAN TRUNG HIẾU An ninh xã hội B7D53
1197 PHAN TUẤN KIỆT Quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh B6D54
1198 PHAN VĂN HOÀNG Phản gián B1LT14
1199 PHAN VĂN KIÊN k2 b4d54
1200 PHAN VIỆT HOÀNG Khoa ANXH B12D52
1201 PHAN VĨNH VẸN Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ B7D51
1202 PHAN VĨNH VẸN Bảo vệ chính trị nội bộ B7D51
1203 PHÍ HỮU THIỆP An ninh B2D53
1204 PHÍ MẠNH QUÝ Quản lí nhà nước về xuất nhập cảnh B6-D54
1205 PHÍ TUẤN MINH An toàn thông tin B14D52
1206 PHÍ VĂN QUYẾT ANNB D53
1207 PHÙNG BÁ TRƯỜNG An toàn thông tin B9D54
1208 PHÙNG DUY KHÁNH PG B2
1209 PHÙNG HỮU PHONG An ninh chính trị nội bộ B9D52
1210 PHÙNG MINH THÁI Trinh sát an ninh B4D54
1211 PHÙNG NGUYỄN THANH HẢI Nghiệp vụ An ninh D53C
1212 PHÙNG QUANG TRƯỜNG An ninh Chính trị nội bộ B9D52
1213 PHÙNG QUỐC HẢO Trinh sát An ninh xã hội B8D53
1214 PHÙNG THỊ PHƯỜNG Khoa NV7 B10D54
1215 PHÙNG THỊ TUYẾT TRINH Trinh sát phản gián B1D52
1216 PHÙNG TUYẾN An Ninh Chính Trị Nội Bộ B6D53
1217 PHÙNG VĂN XIÊN Trinh sát bảo vệ anh ninh nội bộ b8d52
1218 QUÁCH CÔNG MINH An ninh điều tra B5-D52
1219 QUÁCH NHƯ CHUYỀN Trinh Sát B5D54
1220 QUÁCH THỊ HẰNG Trinh sát an ninh B3D54
1221 QUÁCH VĂN SƠN Khoa bảo vệ an ninh chính trị nội bộ B9D52
1222 QUÁCH VĂN SƠN BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ B9D52
1223 QUÁCH VĂN SƠN BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ B9D52
1224 QUAN VAN THAI An Toàn Thông Tin b9d53
1225 QUÀNG HỒNG SƠN Trinh sát B5D54
1226 QUÀNG VĂN SỰ An ninh xã hội B10D52
1227 QUYỀN TIẾN ĐẠT Điều tra B5D52
1228 RO MAH H NGOAN Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B7D51
1229 SẦM MINH ĐỨC An ninh điều tra B4D53
1230 SẦM MINH ĐỨC Khoa An ninh điều tra B4D53
1231 SẦM NGỌC VĂN HOÀNG QLNN-XNC B6-D54
1232 SẰN VĂN NGHIỆP An ninh xã hội B8 d53
1233 SÙNG A CHÔNG K2 B6D54
1234 SÙNG A CÔNG Chuyên khoa 2 B10D52
1235 SÙNG A PÁO Chuyên khoa 2 B9D52
1236 SÙNG A SÀ Trinh sát an ninh B5
1237 SÙNG A SÀ Trinh sát B5
1238 TẠ NGỌC ĐỨC Nghiệp vụ an ninh B2D52
1239 TẠ QUANG CÔNG ANNB B8D52
1240 TẠ QUANG LONG Nghiệp vụ an ninh C
1241 TẠ THỊ THỦY An ninh xã hội B11D52
1242 TẨN ĐỨC BÌNH Trinh sát B2-D54
1243 TÂN LÒ VIỆT Chuyên khoa 2 B10D52
1244 TẨN THANH LƯƠNG QL B6D54
1245 TẨN VĂN HUYỆN ANXH B10D52
1246 TANG HUU GIANG Phản gián B1LT14
1247 TĂNG VĂN HỌC Trinh Sát An Ninh B3D54
1248 TẨY MINH PHƯƠNG Trinh sát phản gián B1D53
1249 THÁI ĐỖ HÀ AN Nghiệp vụ an ninh D53C
1250 THÁI DUY HOÀNG Khoa An ninh điều tra B6D52
1251 THẨM XUÂN TÙNG Trinh sát an ninh B4D54
1252 THÂN HOÀNG SƠN D52 B4
1253 THÂN HOÀNG SƠN An ninh điều tra B4D52
1254 THÂN VĂN HOÀI NAM ANĐT B6D52
1255 THÂN VĂN THANH An ninh thông tin B15D52
1256 THÙNG VĂN HIẾU An ninh chính trị nội bộ B7D52
1257 THÙNG VĂN HIẾU Chính trị nội bộ B7D52
1258 TÔ LINH THẢO Trinh sát an ninh B2LC4
1259 TÔ LÝ SƠN Trinh sát B3D54
1260 TÔ NGỌC PHƯƠNG CHINH An ninh Điều tra B4D53
1261 TÔ VIỆT HÀ Trinh sát B2-D54
1262 TỐNG LÂM TÙNG Trinh sát chất lượng cao B11D53
1263 TỐNG MINH ĐỨC Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
1264 TỐNG QUỐC CƯỜNG Ăn ninh điều tra B4D52
1265 TÒNG THỊ HẰNG An ninh xã hội B7d53
1266 TÒNG VĂN TRƯỜNG Nghiệp vụ an ninh B6D53
1267 TỐNG VIẾT TỪ Điều tra an ninh LT7d
1268 TRẦN ANH DŨNG An ninh xã hội B12D52
1269 TRẦN ANH TUẤN Bảo vệ an ninh nội bộ B7D51
1270 TRẦN BÌNH NGUYÊN An ninh điều tra B3D53
1271 TRẦN CHÍ DŨNG ANĐT B6D52
1272 TRẦN CÔNG TRUNG An ninh điều tra B4-D53
1273 TRẦN ĐÌNH GIANG Trinh Sát B2-D54
1274 TRẦN ĐÌNH HÙNG Khoa 4 B1lt14k02
1275 TRẦN ĐÌNH KHUÊ Điều tra trinh sát B2LC4
1276 TRẦN ĐÌNH MINH An ninh chính trị nội bộ B9D52
1277 TRẦN ĐÌNH TUẤN AN D52 B15
1278 TRẦN ĐỨC ANH D54 B3
1279 TRẦN ĐỨC HÙNG Phản gián B1D53
1280 TRẦN ĐỨC MẠNH Phản gián B2D52
1281 TRẦN ĐỨC NAM K2 B3 d54
1282 TRẦN ĐỨC TRÍ ANDT B4D53
1283 TRẦN HẢI DƯƠNG Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
1284 TRẦN HẬU An ninh điều tra B8D54
1285 TRẦN HOÀNG HẢI Trinh sát CLC B1D54
1286 TRẦN HOÀNG HẢI Trinh sát CLC B1D54
1287 TRẦN HOÀNG HƯNG An Ninh Điều Tra 1
1288 TRẦN HOÀNG MAI LINH Nghiệp vụ An ninh B6D53
1289 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG ANĐT B4D52
1290 TRẦN KHẮC CƯỜNG Trinh Sát B5-D54
1291 TRẦN KHÁNH ĐIỆP Chuyên ngành An ninh xã hội B12D52
1292 TRẦN KHÁNH NGUYÊN D52 B16
1293 TRẦN KHÁNH NGUYÊN Trinh sát an ninh B16D52
1294 TRẦN LỆ GIANG Trinh sát B5D54
1295 TRẦN LÊ TRUNG An ninh điều tra B5D52
1296 TRẦN MẠNH HIẾU Trinh sát an ninh B11D53
1297 TRẦN MẠNH THIÊN An ninh thông tin B15D52
1298 TRẦN MINH HOÀNG Khoa Trinh sát B2-D54
1299 TRẦN MINH QUÂN An ninh xã hội B12D52
1300 TRẦN MINH TIẾN D54 B8
1301 TRẦN NAM Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
1302 TRẦN NGỌC CHIẾN Nghiệp vụ an ninh Lớp C
1303 TRẦN NGỌC CƯỜNG An ninh B2D53
1304 TRẦN NGỌC LÂM Trinh sát an ninh B5D54
1305 TRẦN NGỌC THÁI DƯƠNG Phản giản B1D53
1306 TRẦN NGỌC THÁI DƯƠNG Phản gián B1D53
1307 TRẦN NGUYỄN SƠN DƯƠNG CLC B11D53
1308 TRẦN NHẬT MINH Trinh Sát Chất lượng cao B1D54
1309 TRẦN PHI LONG QLXNC B6D54
1310 TRẦN PHƯỚC THUẬN Trinh sát Phản gián B1D52
1311 TRẦN PHƯƠNG MẠNH LINH Trinh Sát B2D54
1312 TRẦN PHƯƠNG MẠNH LINH Trinh Sát B2D54
1313 TRẦN PHƯƠNG MẠNH LINH Trinh sát B2D54
1314 TRẦN QUANG HUY K2 B9D54
1315 TRẦN QUANG THÁI Trinh sát an ninh B4D54
1316 TRẦN QUỐC BẢO Trinh sát B2-D54
1317 TRẦN QUỐC BẢO NV7 B9D53
1318 TRẦN QUỐC BẢO NV7 B9D53
1319 TRẦN QUỐC QUỲNH An ninh xã hội B8D53
1320 TRẦN THANH BÌNH Trinh sát phản gián B1 LT14 K02
1321 TRẦN THANH BÌNH trinh sát clc B1D54
1322 TRẦN THANH HÀO D31 D31B3
1323 TRẦN THANH HIẾU PG B2D52
1324 TRẦN THANH TÙNG ANXH B12D52
1325 TRẦN THỊ DIỆU LINH Phản Gián B1LT14
1326 TRẦN THỊ HOA Phản gián B1D52
1327 TRẦN THIỆN SƠN PHẢN GIÁN B1D53
1328 TRẦN TIẾN ĐẠT TRINH SÁT PHẢN GIÁN B2D53
1329 TRẦN TIẾN LỘC An ninh B2D53
1330 TRẦN TRỌNG ĐỨC THỊNH An ninh Xã hội B12D52
1331 TRẦN TRỌNG QUÊ Nghiệp vụ An ninh D53C
1332 TRẦN TRUNG DŨNG Trinh sát phản gián B1D53
1333 TRẦN TRUNG DŨNG Trinh sát phản gián B1D53
1334 TRẦN TUẤN ĐẠT PG B2D52
1335 TRẦN VÂN ANH Trinh sát B2-D54
1336 TRẦN VĂN CHINH An ninh xã hội B12D52
1337 TRẦN VĂN CÔNG An ninh xã hội B8D53
1338 TRẦN VĂN ĐẠI NGHĨA An ninh Chính tri - Nội bộ B7D52
1339 TRẦN VĂN HÀ Khoa cảnh vệ C6k54s
1340 TRẦN VĂN KHÁNH Phản gián B1D52
1341 TRẦN VĂN MẠNH Trinh sát B1LT14
1342 TRẦN VĂN MINH Trinh sát an ninh B4 - D54
1343 TRẦN VĂN PHÚC trinh sát an ninh xã hội b12d52
1344 TRẦN VĂN QUANG KHẢI An toàn thông tin B9D54
1345 TRẦN VĂN THÀNH TS CLC B1D54
1346 TRẦN VĂN THÀNH Trinh sát phản gián B1D53
1347 TRẦN VĂN TIẾN NV7 B10D54
1348 TRẦN VĂN TIẾN NV7 B10D54
1349 TRẦN VĂN TRỌNG K2 B10
1350 TRẦN VĂN VIỆT ANH NV7 B10D54
1351 TRẦN VIỆT HOÀNG Cảnh vệ CAND C7K54s
1352 TRẦN VIỆT HƯNG An ninh điều tra B4D53
1353 TRẦN VIỆT LÂM NV7 B10D53
1354 TRẦN VŨ DUY KHÁNH D52 B16
1355 TRẦN VŨ HOÀNG NV7 B14D52
1356 TRẦN VŨ NAM Phản gián B1
1357 TRẦN XUÂN BẮC An Ninh Điều Tra B6D52
1358 TRẦN XUÂN HIỂN Trinh sát an ninh B1 - D54
1359 TRẦN XUÂN TRƯỜNG Trinh sát an ninh B4D54
1360 TRẦN Y LONG Khoa Trinh sát an ninh bảo vệ nội bộ B7D51
1361 TRÁNG QUÝ HỘI Trinh sát B5D54
1362 TRIỆU ĐỨC THÀNH Nghiệp vụ an ninh C
1363 TRIỆU HOÀNG DIỆU Trinh sát an ninh chất lượng cao B15D51
1364 TRIỆU MINH QUÂN Trinh sát an ninh B4
1365 TRIỆU MINH QUÂN Trinh sát an ninh B4
1366 TRIỆU NÔNG NGỌC THĂNG ANXH B10D52
1367 TRIỆU TRIỀU DƯƠNG Trinh sát chất lượng cao B11D53
1368 TRIỆU VĂN THÁI ANNB B2LT13
1369 TRIỆU VIỆT HOÀNG Trinh sát B2D54
1370 TRỊNH CÔNG LĨNH Trinh sát Bảo vệ An ninh xã hội B10D52
1371 TRỊNH ĐÌNH HUY ANĐT B4D52
1372 TRỊNH ĐỨC DŨNG Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ B8D52
1373 TRỊNH HẢI NAM ATTT B9 D54
1374 TRỊNH KHÁNH HÒA Trinh Sát An Ninh B4D54
1375 TRỊNH KHÁNH VĂN Trinh sát an ninh B16D52
1376 TRỊNH KHOA ĐĂNG An ninh Điều tra B5D52
1377 TRỊNH MAI LINH An ninh Chính trị Nội bộ B7D52
1378 TRỊNH NGỌC BÁU Điều tra B7D54
1379 TRỊNH QUANG HUY NVAN C
1380 TRỊNH THỊ THỦY Trinh sát an ninh B2LC4
1381 TRÌNH TRUNG KIÊN D51 B15
1382 TRỊNH VĂN TRUNG An ninh chính trị nội bộ B9D52
1383 TRỊNH VŨ CƯƠNG An ninh thông tin B15D52
1384 TRỊNH VŨ CƯƠNG An toàn thông tin B15D52
1385 TRỊNH XUÂN TIẾN An ninh xã hội B7D53
1386 TRƯƠNG ANH TUẤN An ninh Xã Hội B12D52
1387 TRUONG BAO NGOC Trinh sát an ninh B2LC4
1388 TRƯƠNG CÔNG BẮC Chuyên khoa 4 B1lt14-k02
1389 TRƯƠNG CÔNG DƯƠNG Khoa an ninh xã hội B10D52
1390 TRƯƠNG HỮU KHÁNH D54 B7
1391 TRUONG LAN NGOC Trinh sat B1D54
1392 TRƯƠNG LAN NGỌC Trinh sát B1D54
1393 TRƯƠNG LAN NGỌC Trinh sát B1D54
1394 TRƯƠNG MẠNH HÙNG Điều tra hình sự B7D54
1395 TRƯƠNG MINH CHIẾN Bảo vệ an ninh nội bộ B7D52
1396 TRƯƠNG MINH CHIẾN An ninh chính trị nội bộ B7D52
1397 TRƯƠNG PHI ĐỨC PG B2D52
1398 TRƯƠNG PHI ĐỨC PG B2D52
1399 TRƯƠNG QUỐC BÌNH An ninh điều tra B7D54
1400 TRƯƠNG QUỐC BÌNH An ninh điều tra B7D54
1401 TRƯƠNG QUỐC VĨNH CK4 B2LC4
1402 TRƯƠNG THANH TÙNG K4 B2LC4
1403 TRƯƠNG THỊ THANH PG B2D52
1404 TRƯƠNG THỊ THANH ĐANG Trinh sát bảo vệ An ninh xã hội B7D53
1405 TRƯƠNG THỊ THANH NGUYỆT Trinh sát an ninh B4D54
1406 TRƯƠNG THỊ THANH NGUYỆT Trinh sát an ninh B4D54
1407 TRƯỜNG TRƯỜNG An ninh xã hội B8D53
1408 TRƯƠNG VĂN ĐÔNG Khoa An ninh xã hội B12-D52
1409 TRƯƠNG VĂN HÀ TUYÊN Phản gián B1D52
1410 TRƯƠNG VĂN QUYẾT Khoa K4 B2LT13
1411 TRƯƠNG VĂN THẢO Điều tra B5D52
1412 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG Điều tra B5
1413 TRƯƠNG XUÂN ĐÔ An ninh chính trị nội bộ B7D52
1414 TỪ MẠNH QUỲNH D54 B5
1415 TỪ TUẤN THÀNH An Ninh Xã Hội B7D53
1416 VĂN ĐƯVS NAM An ninh xã hội B10D52
1417 VĂN NGỌC THÁI An Ninh xã hội B2LT14
1418 VÀNG A CƯỜNG Điều tra B8
1419 VÀNG A SỞ Khoa phản gián B1D53
1420 VÀNG A VĂN Trinh sát B1LT14
1421 VI ĐỨC THUẬN Trinh sát an ninh B5D54
1422 VI HOÀNG BÁCH Khoa An Ninh Điều Tra B4D53
1423 VI LA LONG An ninh điều tra B6D52
1424 VI MINH THẾ Trinh sát an ninh B4D54
1425 VI MINH THẾ Trinh sát an ninh B4D54
1426 VI NGỌC HUYỀN Trinh sát B5
1427 VI NGỌC HUYỀN Trinh sát B5
1428 VI NGỌC TRUNG An ninh điều tra B3D53
1429 VI NHẬT QUANG An ninh Điều tra B4D52
1430 VÌ QUANG HUY Trinh Sát An Ninh B3D54
1431 VI QUỐC TRUNG Trinh sát B2-D54
1432 VI THANH PHƯƠNG Khoa An ninh Điều tra B8D54
1433 VI THỊ PHƯƠNG UYÊN nb 8
1434 VI THÙY TRANG An ninh xã hội B10D52
1435 VI TRỌNG KHÔI Trinh sát An Ninh B4D54
1436 VI TRUNG HIẾU Trinh sát an ninh B2D54
1437 VI TÙNG LÂM Trinh sát B5 d54
1438 VI VĂN GIANG An toàn thông tin B9D54
1439 VÕ ANH TUẤN QLXNC B6D54
1440 VÕ HỒNG VÂN Trinh sát An ninh B2D53
1441 VÕ HỮU ĐĂNG KHOA ANXH B12D52
1442 VÕ HUY HOÀNG An ninh chính trị nội bộ B7D52
1443 VÕ HUY NHÂN k2 b3d54
1444 VÕ LÊ NAM Chuyên khoa 1 B8D53
1445 VÕ NGUYỄN DIỄM QUỲNH An ninh thông tin B10D53
1446 VÕ PHƯƠNG HÀ Trinh sát an ninh B2D53
1447 VÕ THÀNH NAM An ninh Điều tra B5-D52
1448 VÕ TRUNG HIẾU ANTT B14D52
1449 VÕ VĂN CHƯƠNG Phản gián B1
1450 VÕ VĂN ĐỨC An ninh Điều tra B7D54
1451 VÕ VIỆT QUÂN K2 B14D52
1452 VŨ ANH ĐỨC An ninh điều tra B6D52
1453 VŨ CHI D51 B7D51
1454 VŨ CHÍ HIẾU An ninh điều tra B8-D54
1455 VŨ ĐÌNH LONG Xã hội B10
1456 VŨ ĐÌNH VĂN Khoa Trinh sát an ninh B3D54
1457 VŨ ĐỨC LUẬN Điều tra B4D53
1458 VŨ ĐỨC MẠNH Chuyên khoa 1 B11D53
1459 VŨ ĐỨC MẠNH Qlxnc B6d54
1460 VŨ ĐỨC MINH An ninh Điều tra B6D52
1461 VŨ ĐỨC THỊNH Trinh sát phản gián B1LT14-K02
1462 VŨ DUY CHIẾN An Ninh B2D53
1463 VŨ HOÀNG LINH K2 B5D54
1464 VŨ HUY TSPG B1LT14
1465 VŨ HUY HOÀNG An ninh thông tin B14D52
1466 VŨ HUY HOÀNG An ninh thông tin B14D52
1467 VŨ KHÁNH MINH Khoa An ninh điều tra B3D53
1468 VŨ LÊ PHƯƠNG Khoa An Toàn Thông Tin B9
1469 VŨ LÊ PHƯƠNG Khoa An Toàn Thông Tin B9D54
1470 VŨ MINH HOÀ Trinh sát an ninh chất lượng cao B11D53
1471 VŨ MINH HOÀNG Điều tra B7D54
1472 VŨ MINH QUANG An ninh B16D52
1473 VŨ NGỌC LINH An ninh điều tra B6d52
1474 VŨ NGỌC SƠN An ninh điều tra B8-D54
1475 VŨ NGUYỄN VIỆT HÀ XH B8D53
1476 VŨ PHONG HÙNG An ninh nội bộ B8D52
1477 VŨ QUANG HUY Khoa điều tra B8d54
1478 VŨ QUANG TRUNG An ninh Chính trị - Nội bộ B7D52
1479 VŨ QUÔC KHOA An ninh điều tra B5d52
1480 VŨ QUỐC THỊNH PG B2
1481 VŨ THÀNH CÔNG Điều tra B8
1482 VŨ THANH HÀ Trinh sát CLC B1D54
1483 VŨ THANH TUẤN An ninh xã hội B2LT14
1484 VŨ THÀNH VINH An ninh Xã hội B12D52
1485 VŨ THẾ ANH An ninh xã hội B10d52
1486 VŨ THẾ ANH ANĐT B4
1487 VŨ THỊ NHUNG Trinh sát B2-D54
1488 VŨ THỊ THU PHƯƠNG An ninh điều tra B3D53
1489 VŨ TRỌNG KHẢI Điều Tra B8
1490 VŨ TRÚC BÌNH MINH Trinh sát Chất lượng cao B1 D54
1491 VŨ VĂN ĐỨC Trinh sát an ninh B5-D54
1492 VŨ VĂN HẠ PG B1LT14
1493 VŨ VĂN HẢI ANTT B14D52
1494 VU VAN HON An ninh mạng B15D52
1495 VŨ VIỆT THÀNH An ninh điều tra B7
1496 VŨ XUÂN HIỂN An ninh xã hội B8D53
1497 VY HẢI SƠN Trinh sát B5d54
1498 XÃ ANH TÚ Khoa Trinh sát phản gián B1D53
1499 Y BÙI PHƯƠNG LINH Trinh sát an ninh bảo vệ nội bộ B7D51