Danh sách thí sinh dự thi - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 78 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI CÔNG SƠN Công nghệ thông tin D22CQCN02-B
2 BUI MANH PHUC CNTT D20CQCN05-B
3 CAO VÕ VÂN QUỲNH quản trị kinh doanh 2 D22CQQT01-N
4 ĐẶNG THÁI SƠN đa phương tiện D21CQTT02-B
5 ĐÀO BÁ TÙNG công nghệ thông tin clc4
6 ĐINH HOÀNG MINH THƯ Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
7 ĐINH THỊ HƯỜNG Khoa Quốc Tế - Khoa Công Nghệ Thông Tin E22CQCN05-B
8 ĐINH THỊ HƯƠNG THẢO Đa phương tiện D19PTDPT
9 ĐỖ THỊ HẢI YẾN Đa Phương Tiện D19TKDPT03 - B
10 ĐỖ VĂN ĐẠI Khoa CNTT 1 D22CQKH02-B
11 DƯƠNG ĐỨC NGỌC Công nghệ đa phương tiện D22CQPT02-B
12 HÀ MAI HOA công nghệ thông tin clc4
13 HOÀNG KIẾN TƯỜNG NHI Công Nghệ Thông Tin 2 D21CQPT01-N
14 HOÀNG THỊ MINH NGỌC Công nghệ đa phương tiện D22CQPT03-B
15 HOÀNG VĂN KHUYẾN CNTT1 D22CQKH02-B
16 HUỲNH NGUYỄN XUÂN NGHI Công nghệ thông tin 2 D21CQPT01-N
17 KIỀU HỒNG PHONG Khoa CNTT1 D22CQKH02-B
18 LÊ ĐĂNG NINH Công nghệ thông tin D22CQCN08-B
19 LÊ HUY HOÀNG CNTT2 D21CQPT01-N
20 LÊ THỊ THU TRANG Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
21 LÊ TRÚC GIANG Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
22 LÊ TRUNG KIÊN Khoa điện tử viễn thông D22CQVT05-B-
23 LƯ DIỆU ĐÔNG Công nghệ Đa phương tiện D21CQPT01-N
24 LƯƠNG TẤN VINH CNTT D20CQCN02-N
25 MAI ÁNH NGỌC công nghệ thông tin clc4
26 MAI NGUYỄN XUÂN QUỲNH Công nghệ thông tin 2 D21CQPT01-N
27 NGÔ THỊ PHƯƠNG HOA CNTT D21CQCN02
28 NGÔ THUÝ QUỲNH Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
29 NGUYỄN ĐÌNH HUY Khoa học máy tính KH02-B
30 NGUYỄN ĐỨC DUY Khoa CNTT1 D22CQCN07-B
31 NGUYỄN ĐỨC HOÀN Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01
32 NGUYỄN DUY HÀ Công Nghệ Thông Tin D22CQCN04-B
33 NGUYỄN DUY HẢI Công Nghệ Thông Tin 2 D21CQPT01-N
34 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
35 NGUYỄN KHẮC GIA HOÀNG Công nghệ thông tin D22CQCN04-B
36 NGUYEN KHOA Cntt2 D22CQPT01-N
37 NGUYỄN LƯƠNG NGỌC DIỆU Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
38 NGUYỄN MINH TRÍ Công nghệ thông tin D21CQAT01-N
39 NGUYỄN MINH TRÍ Công nghệ thông tin D21CQAT01-N
40 NGUYỄN NGỌC TUẤN BÌNH Công nghệ thông tin D21CQCN06-B
41 NGUYỄN PHẠM HOÀNG VŨ Công nghệ thông tin 2 D20CQPTTK01-N
42 NGUYỄN PHẠM MỸ AN Công nghệ Thông tin 2 D22CQPT01-N
43 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Khoa công nghệ thông tin 2 D21CQPT01-N
44 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Viễn Thông 1 D22CQVT05-B
45 NGUYỄN THANH BÌNH Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
46 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Công nghệ thông tin D22CQCN09-B
47 NGUYỄN THỊ MẾN Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
48 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH Truyền thông Đa phương tiện D21CQTT02-B
49 NGUYỄN THỊ MỸ NỮ Công nghệ thông tin 2 Công nghệ đa phương tiện
50 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Công nghệ đa phương tiện D22CQPT03-B
51 NGUYỄN VĂN HÙNG Đa Phương Tiện D19TKDPT02 - B
52 NGUYỄN VĂN TÚ Kỹ thuật điện tử viễn thông D22CQVT01-B
53 NÔNG THANH HẢI Công Nghệ Thông Tin D22CQCN12-B
54 PHẠM ĐÌNH BÁCH Điện tử-Viễn thông D22CQVT02-B
55 PHẠM HOÀNG KHÁNH CNTT2 D21CQPT01
56 PHẠM NHẬT ÁNH Công nghệ đa phương tiện D21CQPT01-N
57 PHẠM NHẬT MINH Công Nghệ Thông Tin 2 D21CQPT01-N
58 PHẠM QUÁCH MỸ HIẾU Công nghệ thông tin 2 D21CQPT01
59 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Công nghệ thông tin D21CQPT01-N
60 PHAN HỮU THIÊN PHÚC CNTT 2 D21CQPT01-N
61 PHAN XUÂN NGHI Công nghệ thông tin 2 D21CQPT01-N
62 TÔ THÀNH THƯƠNG Công nghệ thông tin D21CQAT01N
63 TRẦN MỸ HUYỀN Quản trị kinh doanh D21CQTM02-B
64 TRẦN NGUYỄN BÁ HUY Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
65 TRẦN PHƯƠNG DƯƠNG CNTN-2 D21CQPT01-N
66 TRẦN THỊ ĐAN HÀ Đa Phương Tiện D21CQTT01-B
67 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI Đa phương tiện D22CQPT03-B
68 TRẦN TRỌNG NHÂN Công nghệ Thông Tin 2 D21CQPT01-N
69 TRẦN VĂN ĐỒNG Khoa công nghệ thông tin 2 Công nghệ truyền thông đa phương tiện
70 TRỊNH NHƯ THÀNH Công Nghệ Thông Tin 2 D22CQPT01-N
71 TỪ THANH XUÂN HẠ Công nghệ thông tin D21CQPT01-N
72 VI MINH HIẾU Viễn thông 1 D22CQVT05-B
73 VO NGOC QUYNH NHI Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
74 VÕ TRẦN BẢO KHANH Công nghệ thông tin 2 D21CQPT01-N
75 VÕ TRUNG KIÊN Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
76 VŨ HOÀNG LONG Khoa công nghệ đa phương tiện D22CQPT03-B
77 VŨ HOÀNG QUANG DŨNG Công nghệ thông tin 2 D22CQPT01-N
78 VƯƠNG THỊ LAN ANH Marketing D20CQMR01-B