Danh sách thí sinh dự thi - Học viện Hành chính Quốc gia - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 4 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 HÀ HOÀNG TRÀ MY Nhà nước và Pháp luật 2005TTRB
2 NÔNG THỊ QUỲNH HƯƠNG Luật BK7
3 TRẨN VĂN SANG TCNH NH01
4 Y VĂN Sư phạm K4C GDMN2