Danh sách thí sinh dự thi - Học Viện Tòa Án - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 329 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BẠCH NGỌC TRÂN Đào tạo đại học DK7
2 BÀN TIẾN YÊN luật D - k6
3 BÙI ĐỨC THUẬN Khoa luật C
4 BÙI THANH TRIỆU Luật học C-K7
5 BÙI THẢO LINH Khoa Đào tạo đại học C-K7
6 BÙI THỊ NGỌC LAN Luật BK7
7 BÙI THỊ PHƯƠNG Khoa Đào tạo Đại học C-K7
8 BÙI THỊ THANH TỨ Khoa Đào tạo đại học C - K7
9 BÙI THƯƠNG HOÀN Đại Học AK6
10 BÙI TRẦN BẢO MINH Khoa Luật EK6
11 CẦM TRUNG KIÊN Luật DK7
12 CAO THANH TÚ Luật DK6
13 CAO TÙNG DƯƠNG Khoa Luật EK6
14 CAO VIỆT HUY Khoa Luật chung lớp EK6
15 CAO VIỆT HUY Khoá Luật Lớp EK6
16 CHU THỊ LINH Luật C
17 CHU THỊ LINH Luật C
18 CHU THỊ PHƯƠNG THẢO Khoa đào tạo đại học C-K7
19 CÙ TUẤN PHONG Luật C K7
20 ĐẶNG HOÀNG DUNG Luật D-K6
21 ĐẶNG LÊ HẠ VY luật d-k6
22 ĐẶNG LÊ HẠ VY Luật D-K6
23 ĐẶNG NGỌC HÀ Luật Ak-6
24 ĐẶNG PHƯƠNG ANH Luật G
25 ĐẶNG THỊ MỸ NƯƠNG Khoa luật C khóa 6
26 DANH THỊ THÚY NGỌC Luật E
27 ĐÀO ANH TUẤN Luật B
28 ĐÀO PHƯƠNG QUỲNH Khoa luật A
29 ĐÀO THU GIANG Luật DK6
30 ĐÀO VĂN QUYẾT Khoa Đào tạo đại học C-K7
31 ĐINH LÊ QUỲNH NHƯ Luật CK6
32 ĐINH QUÝ HIẾU Khoa Đào tạo đại học C-K7
33 ĐINH VĂN SUỐI Luật C-K6
34 ĐỖ BÌNH DƯƠNG Luật A-K7
35 ĐỖ LÂM BẢO LUÂN Luật học E Khóa 6
36 ĐỖ LÂM BẢO LUÂN Luật học E Khóa 6
37 ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG Luật EK6
38 ĐỖ XUÂN TRUNG Luật B-k7
39 ĐOÀN ĐỨC MẠNH Luật GK6
40 ĐOÀN LÊ HUYỀN LINH Luật C-K7
41 ĐOÀN NHƯ QUỲNH Luật C-K6
42 ĐOÀN QUÂN MẠNH Luật D-k6
43 ĐOÀN THANH THẮNG Khoa đào tạo đại học C-k7
44 ĐOÀN TRUNG TIẾN Luật G
45 DƯƠNG CHÍ QUÂN Khoa Luật C-K7
46 DƯƠNG THỊ DŨNG PHÚC Luật Bk7
47 H SIAN ÊBAN Luật A-K7
48 HÀ GIA KHÁNH Luật C
49 HÀ THỊ HƯƠNG GIANG Luật A- K6
50 HÀ THỊ MINH ÁNH Luật Gk6
51 HỜ A TÚ Luật Ck6
52 HỒ HỒNG PHÚC Khoa luật Bk7
53 HOÀNG ANH MINH Luật AK6
54 HOÀNG ÁNH NGỌC Luật C
55 HOÀNG ĐĂNG DƯƠNG Luật B-k7
56 HOÀNG ĐỨC ANH Khoa Luật A-K7
57 HOÀNG ĐỨC ANH Khoa Luật A-k7
58 HOÀNG DUY TIỆP Luật G-k6
59 HOÀNG DUY TIỆP Luật G-k6
60 HOÀNG HẢI NAM Luật C K6
61 HOÀNG MINH ĐỨC Luật C
62 HOÀNG MINH TÂM Luật A
63 HOÀNG QUANG MINH K7 DK7
64 HOÀNG THÀNH ĐẠT Khoa đào tạo đại học C-K7
65 HOÀNG THANH HUYỀN Luật C - K7
66 HOÀNG TUẤN ĐẠT Đại học CK6
67 HOÀNG TUẤN ĐỨC Luật A-K7
68 HOÀNG TÙNG DƯƠNG luật A-k7
69 HOÀNG VĂN TÀI Luật E-K6
70 HOÀNG VIẾT KHANG Luật Học AK6
71 HÒI LÊ LING Luật A
72 HUỲNH HỮU NHẬT HOÀ Khoa đào tạo đại học C-k7
73 HUỲNH LÊ MỸ HẰNG Luật A-K7
74 HUỲNH LÊ PHÚ khoa đào tạo đại học C-K7
75 HUỲNH THẢO NGỌC MINH Khoa đào tạo đại học Ak7
76 HUỲNH THẢO NHƯ MẪN Khoa đào tạo đại học B-K7
77 HUỲNH THẢO NHƯ MẪN Khoa đào tạo đại học Bk7
78 KHA THỊ TUYẾT NHI Luật A-K6
79 KHÁNG A THÀNH Luật C
80 KIỀU LƯƠNG GIA KHÁNH Luật E-K6
81 KIỀU NHẬT MINH Luật E
82 LA MINH NGỌC Đào tạo đại học C-k7
83 LA MINH NGỌC Khoa đào tạo đại học C-K7
84 LẠI ANH THƯ Khoa Luật BK7
85 LÂM NGỌC TUYỀN khoa Luật DK6
86 LÊ DU KỴ Khoa Luật C-K7
87 LÊ ĐỨC HƯNG Khoa Đào tạo đại học C-K7
88 LÊ ĐỨC THÀNH Luật AK6
89 LÊ HOÀNG HẢI ANH Khoa Luật A
90 LÊ HƯƠNG GIANG Khoa Đào tạo đại học C- K7
91 LÊ HỮU LỰC luật BK7
92 LÊ KIM THẮNG Luật Bk6
93 LÊ MẠNH HÙNG Luật Bk7
94 LÊ MINH TÂM Khoa Luật C-K6
95 LÊ MINH TÂM Khoa Đào tạo đại học C-K7
96 LÊ NGỌC TRÂN Khoa Đại học Ak6
97 LÊ NGUYỄN NHẬT ANH Khóa 06 - Hệ đại học E
98 LÊ QUỐC AN Luật Ck6
99 LÊ THỊ GIANG Luật học A khoá 6
100 LÊ THỊ HIẾU HOÀI Luật K7B
101 LÊ THỊ KIỀU SA Ngành Luật E-K6
102 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Luật A
103 LÊ THỊ TÂM Khoa Luật D
104 LÊ THỊ THU THẢO Luật C-K7
105 LÊ TIẾN VĂN Luật DK6
106 LÊ TRẦN KHÁNH HÒA luật A-k6
107 LÔ HOÀNG ĐẠT Khoa luật C-K7
108 LÔ THỊ LINH Luật Lớp A khoá 6
109 LỖ TÙNG LINH Khoa đào tạo đại học C-K7
110 LONG THỊ NGUYỆT NGA Khoa đào tạo đại học C-k7
111 LONG THỊ NHUNG Luật D-k6
112 LƯƠNG ANH THƯ Khoa Đào tạo đại học C-K7
113 LƯƠNG NGỌC LAN đào tạo đại học AK6
114 LƯƠNG PHƯƠNG THẢO Luật B-K6
115 LƯỜNG THỊ TRANG Luật Ak6
116 LƯƠNG TRI K7 D
117 LƯƠNG TÙNG LÂM Khoa luật CK7
118 LƯU ĐỨC GIANG Luật DK6
119 LƯU QUANG VINH Khoa Luật C-k6
120 LƯU THỊ HÀ TIÊN Khoa Luật DK6
121 LÝ ĐINH TUẤN ANH Khoá 6 D
122 LÝ TRÀ LY Luật BK7
123 MA THẾ CƯỜNG Luật GK6
124 MA THẾ CƯỜNG Luật G-K6
125 MAI GIA KHÁNH Luật C-K5
126 MAI NGUYÊN PHÁT Luật A-K6
127 MAI VÂN KHÁNH Khoa Luật C_Khoá 5
128 MAI XUÂN CHƯƠNG LUẬT AK6
129 NGHIÊM XUÂN ANH Khoa Luật học Ck6
130 NGÔ MAI HẠNH Ngành Luật C - K6
131 NGÔ MAI HẠNH Ngành luật CK6
132 NGÔ THỊ NAM NHI Luật A - Khoá 6
133 NGÔ THỊ NHƯ YẾN Khoa đào tạo đại học B-K7
134 NGÔ THỊ THU UYÊN luật A- khóa 6
135 NGÔ THỊ THU UYÊN Luật Ak6
136 NGÔ THỊ TRANG Khoa luật BK7
137 NGÔ TIẾN ĐẠT Khoa Luật GK6
138 NGOI TRUNG DŨNG Luật C-K7
139 NGUYỄN CÔNG MINH Khoa luật C-k7
140 NGUYỄN CÔNG TOÀN Khoa Luật CK7
141 NGUYỄN CÔNG VŨ Luật G-k6
142 NGUYỄN ĐÌNH CHIỀN Khoa Luật AK6
143 NGUYỄN ĐỨC CẢNH Khoa Luật AK6
144 NGUYỄN DUY THÀNH Khoa Luật DK6
145 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Khoa luật Ck6
146 NGUYỄN HÀ THANH THUÝ Khoa đào tạo đại học C-k7
147 NGUYỄN HẢI TRIỀU Toà Án Lớp A k6
148 NGUYỄN HIỀN THẢO Luật AK6
149 NGUYỄN HIỀN THẢO Luật AK6
150 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH Khoa đào tạo đại học CK7
151 NGUYỄN HOÀNG TIẾN Luật GK6
152 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI Khoa Luật Lớp B - K7
153 NGUYỄN HỒNG CHÂU ANH Khoa Đào tạo Đại học C-K7
154 NGUYỄN HỒNG MINH Khoa đào tạo đại học C-k7
155 NGUYỄN HỒNG NGỌC Ngành Luật A - K6
156 NGUYỄN HỨA VĂN Luật GK6
157 NGUYỄN HỮU QUÂN Khoa Đào tạo đại học C-K7
158 NGUYỄN HỮU QUANG Luật AK6
159 NGUYỄN HUYỀN LINH Khoa Đào tạo đại học C-K7
160 NGUYỄN KHÁNH LINH Khoa Luật GK6
161 NGUYỄN KIỀU THANH THANH Luật D-k6
162 NGUYỄN LÊ MINH MẪN Luật AK7
163 NGUYỄN LÊ MINH THIỆN Luật Dk6
164 NGUYỄN MAI THU Luật học D
165 NGUYỄN MẠNH DŨNG Khoa Đào tạo Đại học G khóa 6
166 NGUYỄN MẠNH HÙNG Luật DK6
167 NGUYỄN MẠNH TRUNG Khoa luật AK6
168 NGUYỄN MẬU TRƯỜNG Luật DK7
169 NGUYỄN MINH ĐĂNG Luật C-K6
170 NGUYỄN MINH ĐỨC Khoa luật Lớp BK6
171 NGUYỄN MINH ĐỨC Luật D
172 NGUYỄN MINH THƯ Khoa Luật CK6
173 NGUYỄN MINH TÚ Luật A-K7
174 NGUYỄN NGỌC ANH Luật C K6
175 NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHI Luật BK7
176 NGUYỄN NGỌC LINH Luật B-K7
177 NGUYỄN NGỌC MAI Khoá đào tạo đại học C-K7
178 NGUYỄN NGỌC THƯ Luật CK6
179 NGUYỄN NHÂN SÂM Luật g
180 NGUYỄN NHẬT KHÁNH Luật CK6
181 NGUYỄN NHẤT PHƯƠNG NAM Luật A khóa 6
182 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Khoa Luật GK6
183 NGUYỄN PHAN MỸ LINH Khoa Đào tạo đại học CK7
184 NGUYỄN PHÚ NHÂN Luật B-K7
185 NGUYỄN PHÚ QUYỀN Luật C-K6
186 NGUYỄN PHÚC ANH Luật A-K7
187 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Khoa luật Lớp C khoá 6
188 NGUYỄN TÂN KIÊN Luật BK6
189 NGUYỄN THÁI BÌNH DƯƠNG Khoa đào tạo đại học Ak7
190 NGUYỄN THANH BÌNH Luật A-K7
191 NGUYỄN THANH MAI Luật B
192 NGUYỄN THANH MAI Luật B
193 NGUYỄN THANH TUYẾT Luật BK6
194 NGUYỄN THẢO NHI Luật BK6
195 NGUYỄN THỊ ANH VŨ Luật GK6
196 NGUYỄN THỊ HÀ Khoa Luật B-K7
197 NGUYỄN THỊ HÀ VI Luật Ck7
198 NGUYỄN THỊ HIẾU NGHĨA Khoa Đại học Lớp CK6
199 NGUYỄN THỊ KIM CHI Khoa luật CK6
200 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Luật CK6
201 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Luật CK6
202 NGUYỄN THỊ KIM THOA Khoa Luật A-K7
203 NGUYEN THI LAM PHUNG Khoa Luat A-K6
204 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH Luật C-K7
205 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Khóa 6 D
206 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ Luật học C khoá 6
207 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG khoa đào tạo đại học C-K7
208 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Khoa đào tạo đại học C- K7
209 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG Luật C-K7
210 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN ngành Luật A - K6
211 NGUYỄN THỊ THU DIỆP Luật A
212 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG khoa luật C-K7
213 NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH Khoa Luật C-K7
214 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Luật c-k7
215 NGUYỄN THỊ TRÀ MY luật c-k̃̃7
216 NGUYỄN THU HIỀN luật C khóa 6
217 NGUYỄN THU HUYỀN Khoa Luật EK6
218 NGUYỄN THUỶ DUNG Khoa Đào tạo Đại học AK7
219 NGUYỄN TIẾN HÙNG Luật CK6
220 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG ANH Luật CK6
221 NGUYỄN TRÍ TUẤN ANH Luật BK7
222 NGUYỄN TRỌNG TẤN Luật G
223 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Luật E-K6
224 NGUYỄN TUẤN MINH Luật A
225 NGUYỄN TUẤN QUYẾT luật CK6
226 NGUYỄN VĂN A Luật E-K7
227 NGUYỄN VĂN THẮNG Luật E-K6
228 NGUYỄN VĂN TÙNG Luật CK6
229 NGUYỄN VŨ LUÂN Luật AK6
230 NGUYỄN VŨ MỸ LINH Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
231 NGUYỄN VŨ MỸ LINH Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
232 NGUYỄN XUÂN HOÀNG MINH Khoa Luật Ek6
233 NÔNG QUỐC ANH Luật BK7
234 NÔNG VĂN DŨNG Luật A - K6
235 ONG GIA BẢO Luật A-k6
236 PHẠM DOÃN MẠNH Khoa Luật A-K6
237 PHẠM LÊ DIỆU ANH Luật B khoá 7
238 PHẠM NGUYÊN THÁI Đào tạo đại học CK7
239 PHẠM QUỐC ANH Khoa Luật A - Khóa 6
240 PHẠM QUỐC TRUNG Khoa Luật D-K6
241 PHẠM QUỲNH NHƯ Luật DK6
242 PHẠM QUỲNH TRANG Luật BK6
243 PHẠM THÁI UYỂN NHI Khoa Luật GK6
244 PHẠM THANH NGUYÊN Khoa Đào tạo đại học C- K7
245 PHẠM THỊ THƯ Luật BK7
246 PHẠM THU TRANG Luật Ck6
247 PHẠM THUỲ DƯƠNG Luật B-K7
248 PHẠM TRÀ MI Luật C-K7
249 PHẠM VIỆT HOÀNG K7 DK7
250 PHAN NGUYỄN THUỶ BIỂN Khoa Luật C - K7
251 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ Khoa Đào tạo Toà án C K7
252 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ Khoa Đào tạo Đại học C K7
253 PHAN THỊ LY Khoa Luật AK6
254 PHAN TRẦN KHÁNH DUY luật EK6
255 PHÍ THU TRANG Khoa Đại học AK6
256 PHÙNG THỊ LA LANH Luật EK6
257 PHÙNG VIẾT QUÝ Khoa Đào tạo Đại học C khóa 6
258 TẠ THUY DƯƠNG Luật EK6
259 TÀO VIỄN THÔNG Khoa Luật Lớp G khóa 6
260 TÀO VIỄN THÔNG Khoa Luật Lớp G khóa 6
261 THÁI ĐỨC DŨNG Luật Ck7
262 TÔ QUỐC VIỆT Luật A- Khoá 6
263 TÔ THỊ HÀ Luật EK6
264 TỐNG NGÂN GIANG Đào tạo Đại học G-K6
265 TỐNG NHƯ TUẤN Văn bằng luật C-k6
266 TRẦN BẢO ANH Luật A-K7
267 TRẦN BẢO LÂM Khoa đào tạo đại học C-k7
268 TRẦN ĐĂNG HOÀN Luật CK6
269 TRẦN ĐÌNH HẢI NAM Luật Gk6
270 TRẦN ĐÌNH TRÍ Khoa Luật CK6
271 TRẦN GIA BÌNH Luật A-K7
272 TRẦN GIA BÌNH Luật Ck6
273 TRẦN KHẮC HUY Luật K7B1
274 TRẦN KHẮC LỘC Luật học C khoá 6
275 TRẦN LÊ QUANG THẮNG Khoa đào tạo đại học C-K7
276 TRẦN LÊ THÀNH TÀI Luật CK7
277 TRẦN MẠNH HÙNG Luật B-K6
278 TRẦN MINH HIỂN Luật A-K7
279 TRẦN NGUYÊN Luật GK6
280 TRẦN NGUYỄN ANH KIỆT Luật A-K7
281 TRẦN NGUYÊN TÂM Khoa Luật Lớp B khoá 6
282 TRAN NGUYEN THAO NGAN Khoa Luật CK7
283 TRẦN PHƯƠNG ANH Luật A-k6
284 TRẦN QUỐC BẢO Khoa đào tạo đại học CK7
285 TRẦN QUỐC BẢO Khoa Luật D-K6
286 TRẦN QUỲNH GIANG Luật CK6
287 TRẦN THANH TÚ Khóa: 06 Lớp: D
288 TRẦN THẢO NGUYÊN Khoa đào tạo đại học CK7
289 TRẦN THỊ HIẾU NGÂN Luật Bk6
290 TRẦN THỊ KIM CHI Khoa Luật C-K7
291 TRẦN THỊ THẢO VÂN luật AK6
292 TRẦN THỊ THÚY LINH khoa luật AK6
293 TRẦN THỊ THÚY LINH khoa luật AK6
294 TRẦN THỊ VÂN LINH Luật CK7
295 TRẦN THU QUỲNH Luật CK7
296 TRẦN THUÝ HÀ Luật CK6
297 TRẦN TIẾN ĐẠT luật học A-K7
298 TRẦN TUẤN KIỆT Luật Dk7
299 TRẦN VĂN HUYNH Luật C-k6
300 TRIỆU HÀ BÍCH PHƯỢNG Khoa luật AK6
301 TRIỆU QUỐC TRUNG Khoa Đào tạo Đại học C-K7
302 TRIỆU THÙY LINH Đào tạo đại học Dk6
303 TRỊNH BÌNH MINH Khoa Luật BK7
304 TRỊNH HẢI ANH Luật CK7
305 TRỊNH THANH HẢI Luật C
306 TRỊNH THỊ NHUNG Khoa Luật CK6
307 TRỊNH THU HÀ Khoa Đào tạo đại học C-K7
308 TRƯƠNG HOÀNG HUY Luật C
309 TRƯƠNG KHÁNH HÀ Luật DK6
310 TRƯƠNG TRUNG KIÊN Luật AK7
311 TRƯƠNG TRUNG KIÊN Luật A
312 TƯỞNG QUỐC CƯỜNG Khoa Luật Lớp D
313 VĂN CÔNG LUẬT Khoa đào tạo đại học C-k7
314 VĂN THỊ BÉ THẢO Khoa Luật C
315 VI HOÀNG HUỆ Đại Học C
316 VÌ TIẾN HOÀNG Khoa luật C-K6
317 VŨ CHI Luật Gk6
318 VŨ ĐĂNG HƯNG Khoa Luật Lớp G K6
319 VŨ ĐÌNH VĂN Luật D-k6
320 VŨ HẢI LINH luật ck6
321 VŨ KHÁNH LINH Luật Ak-6
322 VŨ KIM CHI Luật GK6
323 VŨ MẠNH TUẤN Đào tạo Đại học D-K4
324 VŨ THẾ ANH Khoa Đào Tạo Đại Học C-K7
325 VŨ THIÊN CHÂU Luật EK6
326 VŨ XUÂN TRƯỜNG Luật B-K7
327 VỪ Y KHÙ Luật học C
328 VƯƠNG DƯƠNG NGỌC MINH Khoa Luật A-K7
329 VƯƠNG DƯƠNG NGỌC MINH khoa Luật A-K7