Danh sách thí sinh dự thi - Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật công nghệ - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 10 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI THÁI NGUYÊN thuy loi 41tl
2 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
3 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
4 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
5 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
6 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
7 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
8 NGUYỄN HƯNG Vận Hành 21
9 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 2022 CNTT
10 NGUYỄN THU HƯỜNG Khoa công nghệ may Cđm1k17