Danh sách thí sinh dự thi - Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 10 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI VIỆT HÙNG Quản trị khách sạn C19A4
2 ĐẶNG HUYỀN DIỆU Khoa Quản trị dịch vụ lữ hành hướng dẫn C18B5
3 DƯƠNG XUÂN TRÚC NGÂN Quản trị Lữ hành và Hướng dẫn C19B1
4 HÀ THỊ MINH THUÝ Ngành Quản trị Khách sạn C121KS01
5 HỒ DIÊN TRUNG KIÊN Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C18C1
6 LƯỜNG THU HÀ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C19B1
7 NGUYỄN THẾ BẢO Quản trị du lịch và lữ hành C18B2
8 NGUYỄN THỊ MĨ DUYÊN QTKS QTKSD2021
9 PHẠM THÚY NGÂN Quản trị khách sạn C18A1
10 VŨ MINH ÁNH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C19B5