Danh sách thí sinh dự thi - Học viện Chính sách và Phát triển - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 14 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI THỊ QUỲNH NGA Kinh tế quốc tế TMQT11
2 CAO THỊ THANH THẢO Ngôn ngữ Anh TAKT13A
3 HÀ MINH TÂM Ngôn ngữ Anh E8.4
4 LÊ THỊ MỘNG DIỆP Kinh tế quốc tế Kinh tế đối ngoại 10
5 LEE ANHH Viện Đào tạo Quốc Tế KTĐN 13.1
6 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Kinh tế quốc tế TMQT12B
7 NGUYỄN THỊ HẢI NHƯ Kinh tế quốc tế Kinh tế đối ngoại 12
8 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG Kinh tế quốc tế Thương mại quốc tế 13A
9 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Quản trị kinh doanh QTMA13B
10 NGUYỄN VĂN QUÂN Đào tạo quốc tế KTĐN CLC 13.1
11 PHẠM THI THUÝ Kinh tế Kt01
12 TRẦN HẢI ANH Chính sách công Quản lý công 13
13 TRẦN HẢI ANH Chính sách công Quản lý công 13
14 TRẦN THỊ THÚY Khoa Kế toán - Kiểm toán KTKT12B