Top thí sinh dự thi theo trường

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
1 Trường Đại học Mở Hà Nội TP Hà Nội 227
2 Trường Cao đẳng nghề An Giang An Giang 58
3 Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) TP Hồ Chí Minh 20
4 Trường Đại học Nam Cần Thơ TP Cần Thơ 8
5 Trường Đại học Thương mại TP Hà Nội 6
6 Học viện Ngân hàng TP Hà Nội 4
7 Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội TP Hà Nội 4
8 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi 3
9 Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM TP Hồ Chí Minh 3
10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội TP Hà Nội 3
11 Trường Đại học Kinh tế quốc dân TP Hà Nội 3
12 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội TP Hà Nội 2
13 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội TP Hà Nội 2
14 Trường Đại học Y dược Cần Thơ TP Cần Thơ 2
15 Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ TP Cần Thơ 2
16 Học viện Tài chính TP Hà Nội 2
17 Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP Hồ Chí Minh 1
18 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải TP Hà Nội 1
19 Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải đường bộ I Hải Dương 1
20 Trường Đại học Vinh Nghệ An 1
21 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh 1
22 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá Thanh Hóa 1
23 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Vĩnh Long 1
24 TT GDNN-GDTX tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 1
25 Học Viện Ngoại Giao TP Hà Nội 1
26 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ TP Cần Thơ 1
27 Trường Đại học Cần Thơ TP Cần Thơ 1
28 Trường Đại học Quy Nhơn Bình Định 1
29 Trường Cao đẳng Cần Thơ TP Cần Thơ 1
30 Trường Đại học Tây Nguyên Đắk Lắk 1
31 Trường Đại học Dầu khí Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 1
32 Trường Đại học An ninh Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 1
33 Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội TP Hà Nội 1
34 Trường Đại học Y Hà Nội TP Hà Nội 1