Thông báo

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 06

Danh sách giải cấp tỉnh tuần 6 Hội thi Olympic tiếng ANh toàn quốc lần 3 dành cho học sinh sinh ...

DANH SÁCH TOP 50 SINH VIÊN TUẦN 06

Kết thúc tuần 6 - Vòng thi trực tuyến, BTC công bố danh sách top 50 bảng sinh viên như sau ...

DANH SÁCH TOP 50 HỌC SINH TUẦN 06

Kết thúc tuần 6 - Vòng thi trực tuyến, BTC công bố danh sách top 50 bảng học sinh như sau ...

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 05

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 05 HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH ...

THÔNG BÁO SỐ 7 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Kết thúc tuần 6 - Vòng thi trực tuyến, Ban tổ chức của Hội thi Olympic HSSV thông báo một số nộ ...

DANH SÁCH TOP 50 TUẦN 5 - BẢNG SINH VIÊN

Top 50 thí sinh có tổng điểm các lần thi cao nhất, thời gian trung bình các lần thi ngắn nhất T ...

DANH SÁCH TOP 50 TUẦN 5 - BẢNG HỌC SINH

Top 50 thí sinh có tổng điểm các lần thi cao nhất, thời gian trung bình các lần thi ngắn nhất T ...

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 04

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 04 HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH ...

THÔNG BÁO SỐ 6 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Kết thúc tuần 5 - Vòng thi trực tuyến, BTC thông báo một số nội dung, cụ thể như sau: ...

DANH SÁCH TOP 50 HỌC SINH - SINH VIÊN TUẦN 04

Top 50 học sinh và top 50 sinh viên có tổng điểm các lần thi cao nhất, thời gian trung bình các ...