THÔNG BÁO THỂ LỆ CHÍNH THỨC OLYMPIC HSSV 2022

Monday, 04/04/2022 8954

THÔNG BÁO THỂ LỆ CHÍNH THỨC OLYMPIC HSSV 2022

  1. NỘI DUNG HỘI THI

Bài thi tại các vòng thi của Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ IV được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thường thức và một số kiến thức về lịch sử, văn hoá, xã hội.

  1. HÌNH THỨC THI

1. Vòng sơ loại:

  • thí sinh được dự thi tối đa 05 lần, kết quả dự thi của thí sinh được tính bằng tổng điểm và thời gian trung bình các lần thi trong tuần.

Mỗi lần làm bài thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 10 phút. Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc bài thi, tổng thời gian tối đa của bài thi là 10 phút. Trả lời đúng được 05 điểm mỗi câu hỏi, trả lời sai bị trừ 02 điểm. Điểm số tối đa của thi sinh trong vòng thi này là 150 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm kết thúc bài thi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

2. Vòng thi cấp tỉnh: (Theo thể lệ đăng ký của từng địa phương, đơn vị).

3. Vòng Chung kết toàn quốc

3.1. Phần thi trực tuyến

Thí sinh tham gia thi trực tuyến với 01 bài trắc nghiệm kiến thức và 01 phần phỏng vấn online của Ban Tổ chức.

Bài thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong vòng 20 phút, trả lời đúng được 05 điểm mỗi câu, trả lời sai bị trừ 05 điểm. Tổng điểm bài thi là 300 điểm.

Phần phỏng vấn online: thí sinh trả lời theo câu hỏi chủ đề của Ban Tổ chức và các câu hỏi phụ của hội đồng giám khảo. Tổng điểm phần phỏng vấn là 300 điểm.

Kết thúc vòng thi, 05 học sinh và 05 sinh viên có tổng điểm cao nhất, thời gian thi trắc nghiệm ngắn nhất sẽ tham dự phần thi tiếp theo.

3.2. Phần thi trực tiếp

Điểm số của mỗi thí sinh được tính từ 0 điểm.

+ Phần 1: 05 thí sinh trả lời trên máy tính 10 câu hỏi trắc nghiệm và hỏi đáp. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 05 điểm, sai không có điểm. Mỗi thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 02 lần trong suốt quá trình trả lời. Đặt ngôi sao hy vọng, đúng được nhân đôi số điểm, sai bị trừ 5 điểm. Ngôi sao hy vọng được đặt trước khi hiện câu hỏi. Điểm tối đa phần thi này là 60 điểm.

+ Phần 2: 05 thí sinh trả lời 05 câu hỏi dưới dạng điền đáp án dựa vào video tình huống của Ban Tổ chức. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây tính từ thời điểm kết thúc video; thí sinh trả lời đúng trong thời gian ngắn nhất được 30 điểm, trả lời đúng ở vị trí thứ 2 được 20 điểm, trả lời đúng ở vị trí thứ 3, 4 và 5 được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 5 điểm. Điểm tối đa phần thi này là 150 điểm.

+ Phần 3: 05 thí sinh có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 60 điểm, 80 điểm (mỗi gói có 03 câu hỏi, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là 10-10-20; 20-20-20; 20-30-30). Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 30 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Thí sinh lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các thí sinh còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Thời gian cho thí sinh trả lời bổ sung câu hỏi là 10 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời bổ sung đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy vọng của thí sinh khác) được trọn số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng thí sinh là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng 01 lần trước khi bắt đầu câu hỏi, trả lời đúng được nhân đôi số điểm, sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi.

+ Phần 4: 03 thí sinh có điểm số cao nhất sau ba phần thi sẽ bốc thăm và thuyết trình theo các chủ đề cho trước và trả lời câu hỏi vấn đáp của Ban Giám khảo. Điểm số tối đa của phần thi này là 300 điểm, trong đó 200 điểm thuộc nội dung thuyết trình và 100 điểm thuộc nội dung trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Trường hợp có thí sinh bằng điểm nhau, thứ hạng của thí sinh được sắp xếp dựa trên kết quả phần thi trực tuyến của vòng chung kết.

III. QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thí sinh phải tuân thủ thể lệ Hội thi, tôn trọng quy định, sự điều hành của Ban Tổ chức và các quyết định của Ban giám khảo trong suốt quá trình dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả Hội thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản duy nhất và cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin bắt buộc.

3. Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng nhiều tài khoản dự thi, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

4. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.

5. Trường hợp mất kết nối:

- Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet.

- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

6. Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.