THÔNG BÁO THỂ LỆ CHÍNH THỨC

Thông báo thể lệ đăng ký thi và hình thức thi chính thức từ Ban Tổ Chức ...

THÔNG BÁO SỐ 15 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo kết quả vòng chung kết Olympic ...

THÔNG BÁO SỐ 14 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo của BTC về kế hoạch tổ chức Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi 2019 ...

THÔNG BÁO SỐ 13 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Về việc dời thi vòng Chung Kết Olympic ...

DANH SÁCH 20 THÍ SINH VÒNG CHUNG KẾT

Danh sách 20 thí sinh được chọn vào vòng chung kết toàn quốc lần 3 ...

THÔNG BÁO SỐ 12 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo số 12 về thời gian thi chung kết và danh sách thí sinh vào chung kết ...

THÔNG BÁO SỐ 11 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo về thể lệ thi vòng 2 Hội thi Olympic HSSV ...

THÔNG BÁO SỐ 10 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Kết thúc Vòng thi trực tuyến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung, cụ thể như ...

DANH SÁCH TOP 400 TOÀN QUỐC [Phần 2]

Danh sách top 400 toàn quốc bảng sinh viên ...

DANH SÁCH TOP 400 TOÀN QUỐC [Phần 1]

Danh sách top 400 toàn quốc bảng học sinh ...