HƯỚNG DẪN THI OLYMPIC HỌC SINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ III - 2019

Thí sinh truy cập vào địa chỉ OlympicEnglish.vn hoặc Fanpage fb.com/olympicTA.HSSV để tham gia ...

Thông báo số 3 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III

Kết thúc tuần 2 - Vòng thi trực tuyến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung ...

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo kết quả thi của tuần 01 và khen thưởng. ...

PHÁT ĐỘNG HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” có thông điệp là "Chinh p ...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN III

Hướng dẫn đăng ký thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần III ...

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Cơ cấu giải thưởng của hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên lần III" ...

THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo số 1 của hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên lần III ...

THÔNG BÁO THỂ LỆ CHÍNH THỨC 18.10

Thông báo thể lệ đăng ký thi và hình thức thi chính thức từ Ban Tổ Chức ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC 18.10

Thông báo kế hoạch chính thức từ Ban Tổ chức ...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HSSV LẦN III

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HSSV LẦN III ...