KẾT QUẢ TUẦN 4 - VÒNG 1 (30/9/2018 - 6/10/2018)

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ ...

THÔNG BÁO SỐ 6 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, lần thứ II - năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 6 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, lần thứ II - năm 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 3 - VÒNG 1 (23/9/2018 - 29/9/2018)

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ ...

Thông báo số 05 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018

Thông báo số 05 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 2 - VÒNG 1 (16/9/2018 - 22/9/2018)

Ban tổ chức xin công bố Kết quả Tuần 2 - Vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng Anh Học sinh - Sinh viên ...

Thông báo số 04 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018

Thông báo số 04 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 ...

Thông báo số 3 - Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc 2018

Thông báo số 3 - Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 1 - VÒNG 1 (8/9/2018 - 15/9/2018)

Ban tổ chức xin công bố Kết quả Tuần 1 - Vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng Anh Học sinh - Sinh viên ...

Thể lệ Minigame Chia sẻ kết quả thi “Share kết quả ngay - Trúng iPhone X liền tay”

Thí sinh tham gia Hội thi "Olympic tiếng Anh Học sinh - Sinh viên toàn quốc", lần thứ 2, năm 20 ...

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC”  LẦN THỨ II, NĂM 2018

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HỘI THI "OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC"  LẦN THỨ II, NĂM 2 ...