THÔNG BÁO SỐ 07 Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 07 Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 4 - VÒNG 1 (30/9/2018 - 6/10/2018)

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ ...

THÔNG BÁO SỐ 6 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, lần thứ II - năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 6 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, lần thứ II - năm 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 3 - VÒNG 1 (23/9/2018 - 29/9/2018)

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ ...

Thông báo số 05 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018

Thông báo số 05 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 2 - VÒNG 1 (16/9/2018 - 22/9/2018)

Ban tổ chức xin công bố Kết quả Tuần 2 - Vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng Anh Học sinh - Sinh viên ...

Thông báo số 04 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018

Thông báo số 04 - Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 ...

Thông báo số 3 - Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc 2018

Thông báo số 3 - Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 1 - VÒNG 1 (8/9/2018 - 15/9/2018)

Ban tổ chức xin công bố Kết quả Tuần 1 - Vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng Anh Học sinh - Sinh viên ...

Thể lệ Minigame Chia sẻ kết quả thi “Share kết quả ngay - Trúng iPhone X liền tay”

Thí sinh tham gia Hội thi "Olympic tiếng Anh Học sinh - Sinh viên toàn quốc", lần thứ 2, năm 20 ...