Bảng xếp hạng

Xem bảng xếp hạng các tuần trước:* Kết quả mới sẽ được cập nhật trong vòng 12 giờ tới

Bảng 1

Top thi trên App My AI & Website

 • 1

  MY PHAM
  Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương - Tiền Giang

  180 điểm | 02 phút 23 giây 420

 • 2

  TRẦN NHƯ Ý
  Trường Tiểu học A Tri Tôn - An Giang

  90 điểm | 02 phút 40 giây 000

Top thi trên Messenger


Bảng 2

Top thi trên App My AI & Website

 • 1

  VÕ LÊ BẢO NGỌC
  Trường Tiểu học A Phú An - An Giang

  110 điểm | 01 phút 49 giây 000

 • 2

  NGUYENGIALAC
  Trường Tiểu học C Hội An - An Giang

  100 điểm | 02 phút 03 giây 000

 • 3

  VÕ MINH TRÚC
  Trường Tiểu học B Bình Phú - An Giang

  20 điểm | 00 phút 46 giây 083

Top thi trên Messenger


Bảng 3

Top thi trên App My AI & Website

 • 1

  VÕ TRUNG HẬU
  Trường THCS Thị trấn Chợ Mới - An Giang

  140 điểm | 02 phút 18 giây 247

 • 2

  NGUYEN THI NGA
  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - An Giang

  90 điểm | 01 phút 46 giây 690

 • 3

  NGUYỄN THỊ OANH
  Trường THCS Long Sơn - Hà Tĩnh

  90 điểm | 03 phút 51 giây 000

Top thi trên Messenger


Bảng 4

Top thi trên App My AI & Website

 • 1

  PHAM MINH HIEU
  Trường THCS Kiến An - An Giang

  70 điểm | 01 phút 17 giây 260

Top thi trên Messenger