Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV

Chi tiết thể lệ Cuộc thi xem tại đây