Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Vòng Sơ loại 10/04/2022 Sắp diễn ra
2 Vòng Thi cấp tỉnh 30/05/2022 Sắp diễn ra
3 Vòng Chung kết toàn quốc Sắp diễn ra