Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Vòng Sơ loại 17/04/2023 15/08/2023 Đang diễn ra
2 Vòng Thi cấp tỉnh 30/09/2023 Chưa diễn ra
3 Vòng Chung kết toàn quốc 10/2023 Chưa diễn ra