Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Vòng 1 03-01-2021 31-03-2021 Sắp diễn ra
2 Vòng 2 04-2020 Chưa diễn ra
3 Vòng 3 05-2020 Chưa diễn ra