HƯỚNG DẪN THI

Hướng dẫn thi "Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" Lần thứ VI, năm 2024

Sau khi đăng ký tài khoản dự thi, thí sinh truy cập Website (https://olympicenglish.vn) để tham gia dự thi. Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn lựa đáp án đúng nhất.

OlympictiengAnh

Minh họa phần thi tại website https://olympicenglish.vn

OlympictiengAnh

Minh họa phần thi trên m.me/OlympicTA.HSSV

Vòng Sơ loại

Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 05 lần mỗi tuần, kết quả dự thi của thí sinh được tính bằng tổng điểm và thời gian trung bình các lần thi trong tuần.

Mỗi lần làm bài thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 10 phút. Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc bài thi, tổng thời gian tối đa của bài thi là 20 phút. Trả lời đúng được 05 điểm mỗi câu hỏi, trả lời sai bị trừ 02 điểm. Điểm số tối đa của thi sinh trong vòng thi này là 150 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm kết thúc bài thi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

Vòng thi cấp Tỉnh và Vòng Chung kết toàn quốc

Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI

Ban tổ chức