HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Hướng dẫn Đăng ký thi "Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" Lần thứ VI, năm 2024

I. Đối tượng dự thi:

1.1. Bảng sinh viên:

- Là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng Anh: sư phạm tiếng Anh, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh kinh tế quốc tế, tiếng Anh quan hệ quốc tế, tiếng Anh pháp lý, ngôn ngữ Anh, tiếng Anh biên phiên dịch, tiếng Anh tài chính ngân hàng, tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng).

- Các sinh viên học tại các trường Đại học, Cao đẳng chuyên đào tạo về ngoại ngữ nhưng không theo học chuyên ngành tiếng Anh được tham gia dự thi.

1.2. Bảng học sinh:

- Là học sinh Việt Nam đang học tập tại các Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên toàn quốc (trừ học sinh đang học các lớp chuyên tiếng Anh).

II. NỘI DUNG HỘI THI

Bài thi tại các vòng thi của Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ VI, năm 2024 được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thường thức và một số kiến thức về lịch sử, văn hoá, xã hội.

III. HÌNH THỨC THI

Vòng Sơ loại: Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://olympicenglish.vn/dangky để đăng ký tài khoản và tham gia dự thi. Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 05 lần mỗi tuần, kết quả dự thi của thí sinh được tính bằng tổng điểm và thời gian trung bình các lần thi trong tuần. Tuần thi bắt đầu từ 08h00 ngày thứ Hai, kết thúc vào 22h00 ngày Chủ nhật trong tuần.

(Lưu ý: Thời gian tham gia dự thi của thí sinh theo lịch đăng ký thi Vòng Sơ loại của các tỉnh)

Bước 1: Chọn bảng thi

Bước 2: Chọn khu vực thi và nhập đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân: Họ và tên, Số điện thoại, Mật khẩu tài khoản, Email, Khu vực, Tỉnh / Thành Phố / Đoàn trực thuộc, Trường, Lớp.

*Lưu ý: Thông tin cá nhân chính xác để Ban tổ chức liên hệ trong trường hợp thí sinh vào vòng sau hoặc đạt giải thưởng.

Bước 3: Bấm vào nút "Đăng ký" để hoàn tất việc đăng ký tài khoản và bắt đầu tham gia thi.

OlympictiengAnh
Minh họa đăng ký tài khoản dự thi Bảng học sinh

OlympictiengAnh

Minh họa đăng ký tài khoản dự thi Bảng sinh viên

OlympictiengAnh

Hoàn tất đăng ký tài khoản và Bắt đầu thi

Sau khi đăng ký tài khoản dự thi, thí sinh truy cập Website (https://olympicenglish.vn) để tham gia dự thi

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 

Chi tiết thể lệ cuộc thi: Xem tại đây

Ban tổ chức