Top xếp hạng tuần 6 (21/07/2019 - 27/07/2019)

* Vòng 1 cuộc thi đã kết thúc!


Hạng Thí sinh Tỉnh/Thành/Đoàn khối Điểm trung bình Thời gian trung bình Số lượt thi
{{$index + 1}} {{item.FullName}} {{item.Address}} {{item.Score}} {{item.Time}} {{item.CountPlay}}