THÔNG BÁO TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT

Về việc tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019 ...

Danh sách thí sinh lọt vào Vòng Chung kết Olympic Cán Bộ Trẻ 2019

Danh sách 15 thí sinh lọt vào vòng Chung Kết ...

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2

Danh sách thí sinh vào vòng 2 - Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho Cán bộ trẻ ...

THÔNG BÁO Về Kết quả thi vòng 1 và hướng dẫn thi vòng 2

THÔNG BÁO Về Kết quả thi vòng 1 và hướng dẫn thi vòng 2 ...

Thông báo số 6

Thông báo số 6 từ BTC Olympic Tiếng Anh dành cho Cán bộ trẻ 2019 ...

Thông báo số 5

Cuộc thi tiếng Anh dành cho các cán bộ đoàn, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ...

Thông báo số 4

Cuộc thi tiếng Anh dành cho các cán bộ đoàn, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ...

Thông báo số 3

Cuộc thi tiếng Anh dành cho các cán bộ đoàn, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ...

Thông báo số 2

Cuộc thi tiếng Anh dành cho các cán bộ đoàn, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ...

Thể lệ "Olympic tiếng Anh dành cho Cán bộ trẻ 2019"

Cuộc thi tiếng Anh dành cho các cán bộ đoàn, công chức , viên chức, lực lượng vũ trang ...