Thông tin liên hệ

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Chí: Trần Hoài Minh

Điện thoại: 024 6263 1999 hoặc 097 284 1510

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ AMES

Website: ames.edu.vn

Hotline: 1800 2098