BÀI DỰ THI VÒNG 2

# {{$index+1}}
Thí sinh : {{video.Name}}
Tỉnh/Thành/Đoàn : {{video.City}}
Đơn vị công tác : {{video.Company}}
Chưa có video