THÔNG BÁO SỐ 5 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Friday, 29/11/2019 1902

Kết thúc tuần 4 - Vòng thi trực tuyến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung.

BAN TỔ CHỨC