THÔNG BÁO SỐ 5 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Kết thúc tuần 4 - Vòng thi trực tuyến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung. ...

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 03

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 03 HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH ...

DANH SÁCH TOP 50 HỌC SINH - SINH VIÊN TUẦN 03

Top 50 học sinh và top 50 sinh viên có tổng điểm các lần thi cao nhất, thời gian trung bình các ...

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 02

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 02 HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH ...

DANH SÁCH TOP 50 HỌC SINH - SINH VIÊN TUẦN 02

Top 50 học sinh và top 50 sinh viên có tổng điểm các lần thi cao nhất, thời gian trung bình các ...

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 01

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH TUẦN 01 HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH ...

DANH SÁCH TOP 50 HỌC SINH - SINH VIÊN TUẦN 01

Top 50 học sinh và top 50 sinh viên có tổng điểm các lần thi cao nhất, thời gian trung bình các ...

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Kết thúc tuần 3 - Vòng thi trực tuyến, Ban tổ chức thông báo nội dung như sau. ...

HƯỚNG DẪN THI OLYMPIC HỌC SINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ III - 2019

Thí sinh truy cập vào địa chỉ OlympicEnglish.vn hoặc Fanpage fb.com/olympicTA.HSSV để tham gia ...

Thông báo số 3 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III

Kết thúc tuần 2 - Vòng thi trực tuyến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo một số nội dung ...