THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo kết quả thi của tuần 01 và khen thưởng. ...

PHÁT ĐỘNG HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” có thông điệp là "Chinh p ...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN III

Hướng dẫn đăng ký thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần III ...

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Cơ cấu giải thưởng của hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên lần III" ...

THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH SINH VIÊN LẦN III

Thông báo số 1 của hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên lần III ...

THÔNG BÁO THỂ LỆ CHÍNH THỨC 18.10

Thông báo thể lệ đăng ký thi và hình thức thi chính thức từ Ban Tổ Chức ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC 18.10

Thông báo kế hoạch chính thức từ Ban Tổ chức ...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HSSV LẦN III

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HSSV LẦN III ...

THÔNG BÁO SỐ 07 Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 07 Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 ...

KẾT QUẢ TUẦN 4 - VÒNG 1 (30/9/2018 - 6/10/2018)

Căn cứ Thể lệ Hội thi, dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Tổ ...