Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Vòng 1 27-10-2019 21-12-2019 Đã kết thúc
2 Vòng 2 05-03-2020 08-03-2020 Đã kết thúc
3 Vòng chung kết 06-05-2020 09-05-2020 Chưa diễn ra